Pazartesi , Mart 15 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MEME SAĞLIĞI VE SAĞIM HİJYENİ
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MEME SAĞLIĞI VE SAĞIM HİJYENİ

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MEME SAĞLIĞI VE SAĞIM HİJYENİ

MEME SAĞLIĞI VE SAĞIM HİJYENİ

Süt sığırları, konforlu bir ortamda günde 2 defa uygun sağım tekniği ve hijyen kuralları çerçevesinde en kısa sürede sağılmalıdır. Sağımdan önce sağıma memenin hazırlanması için özel süt kontrol kupalarına elle birkaç damla süt sağıp, sütte bir anormallik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Alınan birkaç damla süt ele veya yere sağılmamalıdır.

Sağım Kuralları Afişi; sağımda net görünebilecek bir şekilde duvara asılmalıdır.

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MEME SAĞLIĞI VE SAĞIM HİJYENİ

Sağıcı; meme yapısı, süt salgılanması ve sağım makinasının çalışma mekanizması hakkında temel bilgilere sahip olmalıdır.

Sağım başlıklarının ve borularının temizliği, sağılmış sütün derhal soğutularak soğuk ortamda işleneceği ünitelere nakledilmesi sütteki bakteri yükünü ciddi oranda azaltacaktır.

Elle sağımda mümkünse inekler ahırda değil, açık alanda sağılarak kapalı ortamda havada yoğun olarak bulunan koku ve bakterilerin süte geçmesi önlenmelidir.

Sağım makinesi her zaman iyi işler durumda olmalı, periyodik olarak temizlenmeli ve bir uzman, teknisyen ya da servis elemanı tarafından bakımı yapılmalıdır. Tüm sağım makineleri her yıl en az iki defa düzenli olarak kalibre (ayarlanma) edilmelidir.

Her sağım sonunda meme iyice boşaltılmalıdır; çünkü sağım başında %2 olan sütte yağ oranı, sağım sonunda %15’in üzerine çıkmaktadır.

Aşırı yağlı ve/veya illeri yaşta tohumlanan düveler, doğum öncesinde aşırı beslenenler, rasyon dengesizlikleri ve yetersiz eksersizler meme ödemine sebep olacağı unutulmamalıdır.

Meme iltihabı (mastitis) klinik belirtileri; memede ateş, kızarıklık, şişlik, ağrı, süt veriminde azalma, memeden süt yerine su, pıhtı, kan gelmesi, hayvanın genel durumunda bozukluk, neşesizlik, iştahsızlık ve ateştir. Mastitli inekler günde 4-6 kez sağılarak, memede oluşan toksinlerin dışarı atılması sağlanmalıdır.

Her bir meme lobunda meydana gelen iltihabi durum, bir klinik mastitis vakası olarak ele alınmalıdır. Tek bir ineğin 4 meme lobunda klinik mastitis şekillendiyse bu 4 mastitis vakası olarak kayıt altına alınmalıdır. İşletmede aylık klinik mastitis oranı % 2’nin altında olmalıdır.

Tank somatik hücre (akyuvar + epitel hücre) sayısında kritik eşik olan 200.000 üzerindeki her 100.000’lik artış; süt üretiminde % 2,5’lara varan azalmanın yanı sıra ineklerin sürüden erken çıkarılması ile tedavi masraflarında ve mastitisin yayılmasında ekstra bir artışa neden olmaktadır.

Verimliliğin sürdürülebilmesi ve meme sağlığı için;

 Hayvan altlığının sürekli temiz ve kuru olmasına,

 Hayvan Refahında 5 Temel Hak kuralına uyulmasına,

 İşletmede elde edilen sütlerde (tank) somatik hücre sayısının 200.000 den düşük olmasına,

 Somatik hücre skoru iyi olan damızlık boğalara ait sperma kullanılmasına,

 Başka buzağılar tarafından sıklıkla emilen buzağıların sürüden çıkarılmasına,

 Lezyonlu meme başı derisi somatik hücre sayısında önemli oranda (%30-40) artışa neden olmaktadır. Meme ve meme başının lezyonlardan korunmasına,

 Yemlere meme sağlığını koruyacak selenyum, çinko ile D ve E vitamini içeren katkıların ilave edilmesine,

 Sürünün kapalı olmasına (dışarıdan şüpheli damızlık dişi hayvan alınmaması),

 Sineklerle mücadele edilmesine,

 Merada memeyi çizebilecek dikenli çalı ve otların ortadan kaldırılmasına,

 Sütün kolayca inmesi için ineklere iyi davranılmasına,

 Sağım makinelerinin temizliği ve periyodik olarak bakımına ve kalibrasyonuna,

 Stresiz ortamda sağımın zamanında yapılmasına,

 Her yıl sağılan ineklerden ortalama % 20-25’nin (yaşlı, verimsiz, hasta v.b) gençlerle yenilenmesine,

 Düve doğumları ilkbahar sonu ve yaz başlarına denk getirilmemesine,

 İlk buzağılama yaşının 30 aydan yüksek olmamasına,

 Mastitisli sütlerin pastörize edilmeden, dişi buzağılara verilmemesine,

 Sarkık memeli inekler, meme başı aşırı kısa-uzun ya da aşırı kalın-ince inekler zaman içerisinde seleksiyona tabi tutulmasına,

 Mastitisli hayvanların ayrı sağılmasına veya sona bırakılmasına,

 Sağım öncesi ve sağım sonrası meme temizliği ve asepsisine (mikroptan arındırma),

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA MEME SAĞLIĞI VE SAĞIM HİJYENİ

 Meme ve meme başlarının sağımdan önce ıslatılmaması veya yıkanmaması, ıslaksa veya yıkanmışsa da iyice kurutulduktan sonra sağım yapılmasına,

 Sağımdan sonra kilitleme (yatmasını önleyecek şekilde bağlama) ve yemleme yapılarak, meme süt kanalı kapanana kadar (1 saat) ineklerin ayakta bekletilmesine,

 Kuru dönemin başlangıcı ve sonu laktasyon dönemine göre yedi kat daha fazla mastitis riski taşımaktadır. Bu nedenle doğumdan önceki iki ayda (kuru dönem) gebe sığırlar temiz, kuru, bol altlıklı ve kalabalık olmayan yerlerde barındırılmasına,

 Kuru dönemde oluşan subklinik(gizli/belirtisiz) enfeksiyonlar, laktasyon döneminde oluşan yeni meme içi enfeksiyonlardan daha fazla oranda doğum sonrası klinik (açık belirti) mastitislere neden olmaktadır. Bu bağlamda kuru dönem sağıltım programına,

 Sürekli somatik hücre sayısı yüksek olan ve sık sık (1 laktasyonda 3 den fazla) mastite yakalananlar ile kuru dönemde problemi çözülmeyen mastitisli hayvanların sürüden çıkarılmasına,

 İşletmede veteriner hekiminizin önerisine göre mastitise karşı bir korunma planına sahip olunmasına, dikkat edilmelidir

 


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi

Makalede Neler Var ?1 Büyükbaş Hayvanlarda Aşılama Takvimi1.0.1 Ocak Ayı Büyükbaş Hayvancılık Tarım Takvimi1.0.2 Şubat Ayı Büyükbaş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.