Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Büyükbaş Hayvan Hastalıkları / Sığırlarda Contagious Bovine Pyelonephritis-Kanlı İdrar Hastalığı
Sığırlarda Contagious Bovine Pyelonephritis-Kanlı İdrar Hastalığı

Sığırlarda Contagious Bovine Pyelonephritis-Kanlı İdrar Hastalığı

Contagious Bovine Pyelonephritis

Sığırların üriner sistemine yerleşen, böbrekler, ureterler ve idrar kesesinin kronik purulent yangısı şeklindedir.

Etiyoloji:

Corynobacterium renale hastalığa özgü olmakla beraber, Streptococcus, Staphylococcus, Arcanobacterium (Actinomyces, Corynobacterium) pyogenes ve Escherichia coli pyelonefritis’li sığırların idrarından C.renale ile beraber izole edilmektedir. Cory renale sığır ve koyunların idrar yollarında bulunan bakteridir. Dört serotipi izole edilmiştir. Tip 1 en patojen olanıdır. Bakteri idrar yolları epiteline tutunmayı (adezyon) sağlayan yeteneğe sahiptir. Tutunma pH değerine bağlıdır. pH: 7.6’da bu yetenek en üst düzeyde iken, 6.9’in altında yetersiz seviyededir. İnekler boğalardan daha duyarlıdır. İdrar tutukluğu pyelonefritis oluşumunda önemli rol oynar. Hastalığın ülkemizde yaygınlığı ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır.

Semptomlar:

Belli dönemlere yayılmayan, sporadik nitelikli, 3 yaşın altındaki, sığırlarda daha çok görülen bir hastalıktır. Kış aylarında ensidansı artar. Kanlı idrar akut kolik belirtileri, süt veriminde düşüş ve aralıklı ateş gibi semptomlar mevcuttur. Hastalık ilerledikçe idrar çok kanlı ve doku parçaları içerir nitelik kazanır. Bu aşamada rektal muayenede bir veya her iki böbrekte genişleme, idrar kesesi duvarında kalınlaşma, ureterlerde genişleme ortaya konur. Böbreklerin palpasyonunda ağrı alınır.

Sığırlarda Contagious Bovine Pyelonephritis-Kanlı İdrar Hastalığı

Sığırlarda Contagious Bovine Pyelonephritis-Kanlı İdrar Hastalığı
Patoloji:

Enfekte hayvanların idrarı bulanıktır. Erken aşamada kanlıdır. Sedimentin mikroskopik bakısında eritrosit, lökosit ve epitel hücreleri döküntüleri saptanır. Gram boyalar ile Cory.renale boyanır. Ancak floresans antikor tekniği kullanılarak etken saptanır.

Otopsi:

Pyelonefritis’li sığırların karkasları soluk ve anemiktir. Hastalığa üzgü lezyonlar üriner sistemdedir. Bir veya iki böbrek genişlemiş olup, lobulasyon tam olarak ortaya konamaz. Kapsül kalınlaşmıştır. Yüzeyi gri-beyaz renkte nekrotik sahaları kapsar. Renal pelvise yapılan kesitte dilatasyon, yanında kan, irin ve mukoid sıvı içerdiği görülür. Gri-beyaz renkteki nekrotik doku pelvisden kortekse doğru radial tarzda genişler ve korteksde sayısız apse şeklinde görülür. Ureterler aşırı miktarda genişlemiştir. Kan irin ve mukus kapsar. İdrar kesesi duvarı ve uretra kalınlaşmıştır. Mukozası ödemli, hemorajik ve nekrotiktir.

Tanı:

Klinik semptomlar yanında idrar değişiklikleri ve C.renale’nin ortaya konması esasına dayanır. Enzootik hematuria’da ateş mevcut değildir. Lezyonlar idrar kesesindedir. İdrar steril olup, C.renale açısından negatiftir. Non-spesifik sistitis pyelonefrite benzer semptomlarla nitelendirilir. Ancak sadece V.urinari enfektedir. İdrar C.renale açısından negatiftir.

Sağaltım ve korunma:

Corynobacterium renale antibiyotiklere duyarlıdır. Ancak sağaltımın doku yıkımının en düşük düzeyde olduğu erken aşamada başlaması şarttır. Yüksek dozda procain penicilline (10.000-15.000 İÜ/kg) en az 10 gün süre ile yapılır. İdrara asit nitelik kazandırmak amacıyla monobasic sodium phosphate (100 gr/gün) antibiyotikle beraber 5 gün süre ile verilir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı

Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı1.1 Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı Belirtileri :1.2 Hayvanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.