Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Büyükbaş Hayvancılık / Büyükbaş Hayvan Hastalıkları / Danalarda Enterotoksemi Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır
Danalarda Enterotoksemi Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır

Danalarda Enterotoksemi Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır

Etiyoloji: Clostridium perfringens tip C ve tip B’nin toksinleri tarafından süt emme dönemindeki buzağılarda meydana getirilen, hemorajik, nekrotik enteritis ve toksemi ile nitelendirilen öldürücü bir hastalıktır. Özellikle Cl.perfringens tip C’nin alfa ve beta toksinleri danalarda enterotoksemiye neden olur. Clostridium’lar sütten yeme geçme döneminde (yem değişikliği), aşırı soğuk süt ve hijiyenik koşulların uygun olmadığı ortamlarda aşırı miktarda çoğalarak toksin üretmeye başlar. Aşırı toksin üretimi sonucunda ince bağırsaklardaki kript epitellerinde ve lamina propria katında nekroz ve hemorajilere neden olarak endotoksemiye yol açar. Danalarda enterotoksemi olguları küçük ruminantlardaki enterotoksemiden hem etken, hem de ensidans yönünden farklıdır. Genellikle yem değiştirme dönemlerinde sporadik olarak meydana gelir ve perakut seyirlidir. Danalar ölü bulunur.

Semptomlar: Hastalık perakut seyirli olduğundan danalar genellikle ölü olarak bulunur. İştahsızlık, durgunluk, klonik konvülziyonlar ve titreme gibi semptomlarla kısa süre içinde ölüm gerçekleşir. Vücut ısısı düşer, hayvan ayakta duramaz ve birkaç saat içinde ölür. Genellikle ishal şekillenmeye fırsat kalmaz. Bu nedenle enterotoksemi tanısında otopsi bulgularına özen gösterilmelidir.

Danalarda Enterotoksemi Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır

Danalarda Tedavisi Nasıl Yapılır

Tanı: Klinik semptomlar hastalığı tanımlayıcı değildir. Kesin tanı iki uçundan bağlanmış ince bağırsak parçasındaki içerikten laboratuvarda toksin izole etme esasına dayanır.

Otopsi: İnce bağırsaklar sucuk gibi şiş olup, gri renkte olması gereken serozaları kırmızımtırak renge bürünmüştür. Yer, yer sağlam ince bağırsak kısımlarından kolaylıkla ayrılırlar. Jejunum ve ileum’da ülserler, serozada peteşial kanamalar ve cavum pericardii’de sıvı artışı mevcuttur. İnce bağırsaklar mavi-kırmızımtırak renktedir.

Sağaltım: Toksienfeksiyöz ve perakut seyirli hastalık olduğu için sağaltımı mümkün değildir.

Korunma: Fazla süt verilmesi, sütün soğuk olması, süt emme döneminden yeme tedrici olarak geçilmesi, oral kullanılması gibi önlemler alınır. Yeni doğmuş buzağılar Cl.perfringens tip C toksinlerinden (beta antitoksini) hazırlanmış toksoid aşılar ile aşılanır. Doğum öncesi 2-3 ay önceden anaları bağışık kılarak doğacak buzağılar 3-5 haftalık süre ile enterotoksemiden korunmak mümkündür.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı

Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı1.1 Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı Belirtileri :1.2 Hayvanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.