Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Buzağılarda Gaz Birikmesi Tedavisi

Buzağılarda Gaz Birikmesi Tedavisi

Buzağılarda Gaz Birikmesi

İşletmedeki buzağılarda gaz birikmesi nispeten sık görülen bir belirti olup, sebeplerinin anlaşılması için derinlemesine klinik bir araştırma gerektirir.

Rahatsızlık genellikle süreğen veya tekrarlanan niteliktedir ve gazlı türdendir.

Buzağılarda Gaz Birikmesi Sebepleri

İşletmedeki buzağılarda börkenek-işkembede gaz birikmesi şunlardan kaynaklanabilir:

  • Gırtlakta bir lezyon (zatürre, médiastin yangısı, vb.);
  • Şirdeni delen ve epiplon (iç organ askısı) tarafından kısmen tıkanmış bir ülsere bağlı olarak periton boşluğunda bir lezyon;
  • Börkenek-işkembedeki bir rahatsızlık.

Ağırlıklı olarak veya yalnızca anne sütüyle beslenen buzağıda, yemek borusu kanalının doğru çalışmaması (veya daha seyrek olarak, şirden içeriğinin işkembeye doğru geri tepmesi) sütün işkembede birikmesine yol açar. Bu durumda buzağıya “işkembesini dolduran” denir. Bu durumda normal olmayan laktik veya bütirik fermantasyonları devreye girer veya sindirim organlarında çürüme kaynaklı mikroorganizmalar ürer. Hastalığın ilk sebepleri buzağıya verilen besinin kalitesine ve çoğunlukla da veriliş şartlarına (veriliş düzeni, ısısı, besin yoğunluğu, toplam hacmi ve veriliş yöntemi) bağlıdır. Buzağının emerek beslenme yerine kaptan içerek beslenmesi yemek borusu kanalının çalışmasını bozar.

Buzağılarda Gaz Birikmesi Tedavisi

Buzağılarda Gaz Birikmesi Tedavisi

Sütten kesilme döneminde olup süt-katı yem karışımıyla beslenen veya sütten tamamen kesilmiş buzağıda görülen gaz birikmesinin şu sebeplere bağlı olabilir:

Mikroorganizmalara bağlı sindirimdeki sapmalar: Fermente olabilen karbonhidratların aşırı verilmesine bağlı asidoz veya azotlu maddelerin aşırı verilmesine bağlı çürüme;

Mikroorganizmalara bağlı sindirimin gelişmesindeki yetersizlik ve/ veya işkembe duvarının ve özellikle mukozasının gelişmesindeki yetersizlik;

Kıl topaklarının (trikobezoar) veya bitki liflerinin (fitobezoar) yol açtığı yalancı tıkanıklık.

Sebep her ne olursa olsun, işkembeden yola çıkan süreğen gaz birikmesinin kaynağında ya hatalı besinler ya da doğru tespit edilememiş birincil sebepler yatar.

Buzağılarda Gaz Birikmesi Belirtileri

Bazı vakalarda gaz birikmesi geçicidir, bir öğünün ardından ortaya çıkıp yok olur ama bir sonraki öğünde yine belirir (işkembesini dolduran buzağılarda sık görülür). Başka vakalarda, gaz birikmesi, azalıp çoğalarak ısrarla devam eder.

Hastalık dolayısıyla buzağının boğularak ölmesine çok seyrek rastlanmıştır.

Her durumda, gaz birikmesi ısrarla sürüyorsa, buzağı zayıflar ve büyümesi durur; tüyleri uzun ama solgundur. İşkembesini dolduran buzağının dışkı niteliği genellikle değişir ve yumuşar. Buzağılarda sıklıkla pika hastalığı (yem dışında maddeler yeme) veya duvarları, parmaklıkları yaladıkları görülür.

Buzağılarda Gaz Birikmesinin Kontrol Altına Alınması

İşkembesini dolduran buzağıların tedavisi aşağıdaki hususları temel alır:

  • Süt dağıtım yöntemleri: Özellikle akıcı emziklerin kullanılması, verilen sütün ısısına, yoğunluklarına ve dağıtım saatlerine dikkat edilmesi;
  • Tıbbi önlemler: anormal işkembe içeriğinin sifonlama veya pompalama yöntemiyle boşaltılması; işkembe içine konulacak antibiyotik türü bir ilaç sindirim florasındaki sapmaları önlemeye yardımcı olur; ek olarak belirtileri ortadan kaldıracak bir tedavi de sıkça uygulanır.

Sütten kesilme aşamasında gaz birikmesi yaşayan buzağıların tedavisinde besinle ilgili önlemlerle tıbbi önlemler bir arada alınır.

Besinle ilgili önlemler esastır: Konsantre yemlerden (1 UFL* ve % 16 MAT**), yeterince magnezyum ve sodyum içeren vitaminli mineral bir yem karmasından, iştah açıcı ve orta-iyi kaliteli bir kaba yemden ve hayvanın önünde her zaman iyi kalite sudan oluşan dengeli bir beslenme rejimi gözetilmelidir. Buzağı yemini tükettikçe bunlar yenilenmeli ve hayvanın kolayca erişmesi sağlanmalıdır.

Tıbbi bakımdan, buzağının işkembesinde biriken gaz hayvanın yemek borusuna sık sık sonda takılarak dışarı atılabilir. Birkaç günün sonunda istenen sonuç elde edilememişse, hayvana vidalı bir trokar yerleştirilebilir veya cerrahi müdahaleyle işkembesinde bir fistül oluşturulabilir. Amaç gaz birikmesinin iştah ve yem tüketimi üzerinde olumsuz etkisinin önlenmesi, aynı zamanda işkembedeki fermantasyon şartlarının düzeltilmesidir. Vakalara bağlı olarak (zatürre, parazit bulaşması), ek tedaviler de öngörülebilir. Son olarak, kıl veya bitki lifi topaklarının çıkarılması için cerrahi müdahale gerekebilir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı

Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı

Makalede Neler Var ?1 Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı1.1 Hayvanlarda Sidik Zoru Hastalığı Belirtileri :1.2 Hayvanlarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.