Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Arıcılık / Arıları Bal Mevsimine Hazırlama
Arıları Bal Mevsimine Hazırlama

Arıları Bal Mevsimine Hazırlama

Bal Mevsimi Çalışmaları

Arı kolonileri geliştikçe çerçeve verme, zayıf kolonilerin takviyesi, güçlü kolonilere kat verme ve flora takibi gibi işlemler gelir. Bu çalışmalarda esas amaç, kolonileri en üst düzeyde bal elde etmek için hazırlamaktır. Kolonileri, esas bal akımının olduğu döneme en fazla sayıda tarla görevini yapacak arı sayısına ulaştırmak için çalışmalar yapılmalıdır.

Arıları Bal Mevsimine Hazırlama Çerçeve Verme

Arılarda gelişme faaliyetinin başlamasıyla birlikte petek örme faaliyeti de başlar. Bu dönemde kovana bir önceki yıldan elde edilen kabartılmış petekler verilebilir. Kabartılmış petek bulunmadığı durumlarda yeni temel petek takılmış olan çerçeveler verilmelidir. Yeni verilen çerçevenin sondan ikinci çerçeve olarak verilmesine ve yavru üretim sahasının bölünmemesine dikkat edilmelidir. Temel peteklerde kullanılan mumun sağlıklı ve kalıntısız olmasına özen gösterilmelidir.

Arıları Bal Mevsimine Hazırlama Ballık (Kat) Verilmesi

Kuluçkalık dolduğu zaman kovana kat (ballık) verilmesi gerekir. Kat atma hava koşullarının değişkenliği ve koloniler gerektiğinden fazla genişlemesine bağlı olarak üşüme riski olan bir uygulamadır. Bu nedenle çok dikkatli olunmalı ve acele edilmemelidir.

Ballık, erken dönemde verilirse arının çalışma temposunda bir düşme ve yılgınlık görülür. Geç verilirse daha büyük olumsuzluk görülür ve koloni geleceğini tehlikede hissederek oğul davranışı gösterir. Arı ailesinin gelişip kovanın kuluçkalık kısmını doldurması ve kuluçkalıkta gelişme gösterdiği taraftaki son çerçeveden bir önceki yani 9. çerçeveye ana arının yumurta atması ve bu petekte larva görülmesi ballık verme zamanının geldiğini gösterir.

Kovana ballık verildiğinde arının aşağıdan ballığa çıkması için kuluçkalıktan iki adet kapalı yavrulu çerçeve ballığa alınır. Bu durumda arı ailesi yavrusunu ballıkta yalnız bırakmayacağından hemen yukarıya çıkmaya başlar ve yavrularını bakıma alır. Koloninin herhangi bir nedenle üşümemesi için ballıktaki çerçevelerin üstü bez ile örtülmelidir.

Kata alınan iki yavrulu peteğin her iki tarafına da varsa ballı-polenli petek, yoksa kabartılmış petekler veya temel petek takılmış çerçeveler konulur. Kuluçkalıktan alınan peteklerin yerine 2. ve 9. çerçeve olacak şekilde temel petek takılı çerçeve verilir.

Üstteki çerçeveler 5-6 gün sonra arı ile dolduğunda kuluçkalıktan kapalı yavrulu iki adet çerçeve alınarak yukarı konur. Alt kata 2. ve 9. çerçeve olacak şekilde iki adet temel petekli yeni çerçeve ilaveleri yapılır.

Birinci ballık dolduktan sonra ihtiyaç durumuna göre ikinci ballık verilmelidir. İkinci ballık, birinci ballığın üzerine ve birinci ballığın verilme şekline uygun olarak verilir. Daha sonra ikinci ballık da dolarsa ihtiyaç durumuna göre üçüncü bir ballık verilir.

Arıları Bal Mevsimine Hazırlama

Arıları Bal Mevsimine Hazırlama Takviye Verme

Kolonideki arı varlığının azalması halinde sağlıklı kuvvetli kolonilerden takviye çerçeveler alınarak zayıf

kolonilere verilir. Kapalı yavru gözlü çerçeveler arısıyla birlikte koku vermek suretiyle zayıf koloniye verilebilir. Koku vermenin amacı, arılı çerçevelerdeki arılarla aktarma yapılan koloniye ait arıların birbirini öldürmesini önlemektir.

Arıları Bal Mevsimine Hazırlama Flora Takibi ve Gezginci Arıcılık

İyi verim alabilmek için flora durumuna göre arıların bir yerden başka bir yere nakledilmesi gerekir. Bu iş gezginci arıcılık olarak adlandırılır. Gezginci arıcılık yapılmadan kolonilerden yeterli düzeyde kazanç sağlamak mümkün değildir. Çiçekler takip edilerek kolonilerin gezdirilmesi teknik arıcılıkta önemlidir. Bu amaçla geçmiş yıllardaki bilgi birikiminden yararlanabileceği gibi çevre arıcılardan da bilgi alınabilir. Ayrıca ilde faaliyet göstermekte olan Arı Yetiştiricileri Birlikleri ile de temas kurularak ildeki bitki varlığının çiçeklenme durumu takip edilebilir.

Arıcılıkta Flora Takibi

Kolonilerin nakli, mutlaka arılar kovana girdiği zaman yani gece yapılmalıdır. Arı naklinden önce gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Bu amaçla; çerçeveler sabitlenmeli, kovandan arı çıkabilecek çatlak ve delikler kapatılmalı ve çok iyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Arılar nakledileceği yere ulaştığında usulüne göre indirilip uçuş deliklerinden duman verilerek açılmalıdır. Duman kullanılmaması durumunda arılar çevredeki canlılara zarar verebilir.

Arı nakillerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus yeterli havalandırmanın sağlanmasıdır. Kolonilerin taze ballı peteklerle nakledilmesi durumunda bu peteklerin özellikle yaz aylarının sıcak günlerinde çok kolay kırılabileceği ve koloni kaybına neden olabileceği unutulmamalıdır.

Özellikle yaz aylarındaki arı nakillerinde gidilecek yere bir gecede ulaşılamıyorsa gündüz uygun bir yerde konaklama yapılarak nakil ikinci gecede tamamlanmalıdır.

Arıları Bal Mevsimine Hazırlama Koloni Destek Sistemi

Koloni verimliliği açısından en önemli husus, kolonilerin erken dönemde güçlü hale gelmesi ve erken gelen bal akımlarından en üst düzeyde yararlanmanın sağlanmasıdır.

Arı kolonisi nektar ve poleni bulduğu anda öncelikle kuluçka üretimine yönelir. Yani arı kolonisi hiçbir zaman balı biriktirme eğilimini ön planda tutmaz. Bu yüzden bütün koloniler aynı popülasyonlara sahip olsalar bile farklı miktarda bal üretirler. Hatta bazen üç katlı kovanlar bile bal üretmezken çok daha zayıf kolonilerin bal ürettikleri görülür.

Bu uygulamada nektar akımından yaklaşık 6 hafta önce bütün kolonilerde aşırı yumurtlamayı sağlamak için kuluçkalıkta ve ballıkta yumurtlama alanı sağlanır. Bu dönemde bırakılan yumurtalar 6 hafta sonra nektar akımı başlangıcında tarlacı olacaklarından etkin bal toplama gücü bu bireylerle sağlanacaktır. Kolonilerin yumurtlamasını teşvik etmek üzere ilkbaharda kuluçka teşvik yöntemlerinden birisi uygulanır.

Bu dönemde bırakılan yumurtalar üç hafta sonra pupa dönemine girince koloniler popülasyon düzeylerine göre çok güçlü olanlar ve daha az güçlü olanlar olmak üzere iki eşit kısma ayrılır. Güçlü koloniler üretim kolonileri olup A grubu adı verilir ve A1, A2 gibi numaralandırılır. Daha az güçlü koloniler destek kolonileri olup B grubu olarak adlandırılır.

Arıcılıkta Destek Koloni Sistemi

Arılıkta kendilerine en yakın üretim kolonisinin numarası verilir. A1 üretim kovanına en yakın B kovanı B1 olarak adlandırılır. Kovanlar arası alışveriş herhangi bir hastalığın yayılmaması bakımından yalnızca bu eş kovanlar arasında yapılır.

Nektar akımının başlamasından yaklaşık 3-4 hafta önce yapılan bu uygulamadan hemen sonra kolonilerin gücü ve ihtiyacına göre her hafta destek kolonisindeki 1-2 sırlı kuluçka çerçevesi arısı silkelendikten sonra A kovanına, A kovanındaki yumurtalı ve genç larvalı kuluçka ise B kovanına aktarılır. Böylece bal mevsimi öncesinde toplam 5-6 çerçeve kuluçka değişimi yapılarak bal döneminde tarlacı olacak kuluçkanın çoğu üretim kovanına, tüketici konumdaki genç işçi arılar ise destek kovanına kazandırılmış olur.

Her iki grup koloniye de kat atılır. B Grubu kovanında genç kuluçka kuluçkalığın merkezine yerleştirilir. A Grubunda ise alt kat iki yanda ballı-polenli çerçeve içinde birer tane temel petek ve ortalarında da sırlı kuluçka olmak üzere düzenlenir.

Diğer sırlı kuluçka boş ballığa iki yanına varsa ballı petekler ile beraber konur yoksa kabartılmış boş peteklerle tamamlanır. Üst kata konacak petekler arısız olmalı ve erkek arı kuluçkası tamamen imha edilmelidir.

Bu yöntemde her yıl ana arı değiştirildiği ve gelişme alanı sağlandığı için oğul eğilimi en düşük düzeyde olsa da 7 günlük aralıklarla kuluçkalıkta oğul kontrolü yapmak gerekir.

Koloni Destekleme Kovanı

Her kontrol sırasında A grubunda oluşan genç kuluçka B grubuna, B grubunda oluşan sırlı kuluçka A grubuna aktarılır. Her seferde A grubunu oluşturan kovanlarda ana arının yumurtlaması için ikişer adet temel petek verilmeye devam edilir.

Bu dönemde A grubunda kuluçka yapanlar ile petek işleyenler alt katta, bal depolayanlar ise üst katta çalıştığı için mükemmel bir iş bölümü sağlanmış olur. Ayrıca temel peteklerin yanlarda bulundurulması mum salgılamak üzere zincir oluşturan arıların iki yanda tutulmasını ve orta tarafların geçiş için rahatlamasını sağlar.

Üst katta, çıkan kuluçkanın yerine bal depolama yapıldığından bu kat, nektar akımı başlangıcında hem kuluçkalık hem de ballık görevi görür. Bu gereksiz yere erken kat atılmasını ve atılacak bir üçüncü kat nedeniyle arı yoğunluğunun düşmesini önler. Ancak popülasyonun hızla yükselmesi halinde kısa bir zaman içerisinde üçüncü ve dördüncü katın atılması gerekebilir. Yöntemde dikkat edilecek hususlardan birisi de B grubu kolonileri yüksek besin tükettiği için aç kalmaması açısından gerekli ölçüde beslenmesinin yapılmasıdır.

Koloni Destek Yöntemi

Nektar akımı başladığında A grubunun kuluçkalığında bulunan genç larvalı çerçeveler arılı olarak alınır ve ikişer çerçevelik ruşetlere konur.

B grubunda ise aşırı gelişmiş olan kolonilerden yine bölmeler yapılarak bunlar 10 çerçeve arılı olarak tek katta sınırlandırılır ve ballıkları üretim kolonilerinin kat gereksiniminin karşılanmasında kullanılır.

B grubunda bulunan katlar alındığında sırsız bal bulunan çerçeveler bulunabilir. Bu çerçeveler alınarak üretim kolonilerine verilir ve hızla doldurularak sırlanması sağlanır.

Hasattan hemen sonra üretim kolonilerinin ana arıları öldürülerek yerine ruşetlerde döllenmiş genç ana arılar verilir. Böylece koloni varlığının yarısının ana arısı yenilenmiş olur. Anasız kalan ruşetler ana kazanmak üzere kendi haline bırakılır.

Bir nektar akımını başarı ile tamamlayan arıcı flora takibi yaparak ikinci nektar akımı için kolonilerini bir önceki dönemin tersi şeklinde hazırlar. Bunun için; daha önceki programda destek görevi gören B grubu kolonileri yeni dönemde üretim kolonisi yapar. A grubu kolonileri ise destek kolonisi olarak düzenlenerek bir önceki uygulamayı gerçekleştirir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Propolis Nasıl Üretilir

Propolis Nasıl Üretilir

Propolis Hasadı Propolis Nasıl Üretilir Propolis Nedir ; çam, meşe, huş, okaliptüs, kavak, kestane vb. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.