Cumartesi , Nisan 11 2020
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Arıcılık / Arıcılık İlkbahar Bakımı
Arıcılık İlkbahar Bakımı

Arıcılık İlkbahar Bakımı

Arıcılıkta İlkbaharda Yapılan İşlemler

Arıcılık İlkbahar Bakımı Arıcılık her ne kadar ilkbahar sezonunda başlasa da ilkbaharda kolonideki arı varlığını belirleyen, sonbahar döneminde yapılan uygulamalardır. Çünkü ilkbahardaki arı varlığı sonbahar döneminde yapılan besleme ve ilaçlama sonucunda üretilen arılardan kalanlardır.

İlkbaharda arıcının yapacağı çalışmalar, bal verimi için çok büyük öneme sahiptir. Kolonilerin ilkbahar muayene ve kontrollerinde; arıların kışı nasıl geçirdikleri, kovanda var olan gıda miktarı, ana arının olup olmadığı, var ise yumurtlama durumu, işçi arı miktarı, kovanda küflü petek olup olmadığı, kovanlara arız olan hastalık ve zararlıların bulunup bulunmadığı incelenir.

Bilinçli bir arıcı ilkbahar bakımını ihmal etmeyerek arılıktaki problemleri en baştan çözer ve bal toplama mevsiminde arılardan en yüksek düzeyde verim alır. Verimi yüksek ürün almak isteyen arıcının hedefi, büyük bal toplama mevsimine kadar kovandaki arı sayısını mümkün olduğunca artırmak olmalıdır. Bal toplama mevsiminde bu sayıyı 80.000-100.000 yapabilen arıcı o sene istediği miktardaki balı alabilir. Bu sayı ne kadar düşük olursa arının getireceği ve depolayacağı bal da o kadar az olur. Özellikle bal akımının olduğu dönemde tarlacı olarak görev yapan arı sayısının fazla olması önemlidir.

Arazide nektar akımının yoğunlaştığı günler olan büyük bal toplama mevsimi, ortalama olarak 10 ile 30 günlük bir süreyi kapsar. Bu dönemde bitkilerin oluşturduğu nektar miktarı en üst seviyededir. Bu süre; iklim, mevsim ve coğrafi koşullara göre değişir.

Arılar günlük ihtiyaçlarından artan balı bu mevsimde kovanlara depolayabilir. Büyük bal toplama mevsimi, toplam arıcılık faaliyetleri içerisinde süre olarak çok az bir zaman dilimini kapsar.

İlkbaharda arılıkta yapılacak ilk iş, kış için alınan önlemler arıların uçuşunu engelleyecek şekildeyse bunları kaldırmaktır. Eğer kovanlar yan yana yaklaştırılıp üstleri örtüldüyse kovan yerleşimleri gerçek durumlarına getirilmelidir. Kovan giriş delikleri kapatılmışsa açılmalıdır. Ayrıca kovan uçuş deliklerini tıkayan arı ölüleri, temizlenmelidir.

Arıcılık İlkbahar Bakımı İlk Kontrol ve Zamanı

Eğer koloniler kapalı alanlarda ise kovanların kapalı arılıklardan dışarı alınma zamanı, bölgelere göre değişim gösterir. Genel bir uygulama olarak söğüt ağacı yapraklarının, açmaya başlamasıyla koloniler dışarı alınır. Buna karşın ülkemizin birçok bölgesinde ve sahil kesimlerinde koloniler dışarıda açık alanlarda kışlatılır. Gerek kapalı alanlarda kışlatılıp dışarı çıkartılan gerekse dışarıda kışlatılan kolonilerin ilk kontrolleri; havaların yeterince ısındığı, erik ağaçlarının çiçek açtığı andan itibaren sıcaklığın gölgede 16-20 °C olmasıyla saat 11.00 ile 14.00 arasında yapılabilir.

Kovanları açmadan yapılacak inceleme de koloni hakkında fikir verebilir. İyi bir uçuş aktivitesinin varlığı ve arıların polen taşımaları sağlıklı bir koloninin ilk belirtileridir. Fakat en iyisi kovanı uygun bir zamanda açıp koloniyi incelemektir.

Koloni kontrolleri sırasında koloniyi üşütmemek gerekir. İlk kontroller bir durum tespiti olduğu için kısa ve seri bir şekilde yapılarak kolonideki yavruların üşümesi engellenmelidir. Koloni üşütüldüğü takdirde 35 °C olan yavru büyütme sıcaklığının, tekrar aynı dereceye yükseltilmesi için arıların büyük oranda bal yemeleri gerektiği ve hastalıklar için bir ortam oluşturulduğu unutulmamalıdır.

Arıcılık İlkbahar Bakımı

Arıcılık İlkbahar Bakımı Dip Tahtası Kontrolü ve Kovan Temizliği

Arıların uçuşa çıktıkları zamanlarda kovan dip tahtası temizliği yapılabilir. Koloninin, içerisinde kış mevsimini geçirdiği kovan; rutubet, petek kırıntısı ve arı ölüsü gibi artık ve döküntülerden dolayı kirlenir ve koloniye rahatsızlık verir. Dip tahtası üzerinde görülen kırıntı ve artıklar incelenerek koloninin durumu hakkında bilgi edinilmeye çalışılır.

Hava sıcaklığının yeterli olmadığı, kovanın açılmasının mümkün olmadığı günlerde petek gözleri içerisinde bulunan larvaların üşüyüp ölmemesi için ilkbahar başlarında sadece dip tahtası üzerinden incelemeler yapılabilir. Ayrıca üzerinde nem ve su biriken dip tahtalarının acilen değiştirilmesi gerekir.

Bazı kovanlarda dip tahtası kovan gövdesinden ayrı bir parça halindedir. Bu çeşit kovanların temizliği sırasında temiz bir dip tahtası bulundurularak dip tahtası temizlenecek olan kuluçkalık bunun üzerine oturtulur. Dip tahtası ayrı olmayan kovanların temizliği ise 16-20 °C civarında günün ılık ve güneşli saatlerinde yapılmalıdır. El demiri veya spatula yardımı ile dip tahtası üzerindeki mum kırıntıları ve diğer artıklar temizlenir ancak, alınan artıklar sağa sola atılmamalı ve belli bir yerde toplanarak mümkünse yakılmalıdır. Aksi halde, yağmacılık ve hastalıklar için bir ortam hazırlanmış olunur.

İklim şartlarının uygun olduğu zamanlarda boş kovanlar temizlendikten sonra pürmüzle alevden geçirilerek yeni dönemde kullanıma hazır hale getirilmelidir. Bundan sonra kovan aktarmaya geçilir. Aktarılacak kovanın içerisindeki çerçeveler seri bir şekilde ve olduğu düzende boş kovana aktarılır. Arı kolonisinin ihtiyacından fazla çerçeve varsa alınmalıdır.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Çerçeve Kontrolü

Çerçeve kontrolünde küflü, aşırı esmerleşmiş ve kırık petekli çerçeveler kovandan çıkartılarak yerine önceki yıldan kalan temiz çerçeveler yerleştirilir. İşlenmiş petek yoksa verilecek temel petekli çerçeve en sona konur. Kırık çerçeveler kovanda bırakılırsa arılar burada yapacakları onarım sırasında erkek arı gözü yaparak kolonide erkek arı mevcudunun artmasına sebep olurlar. Esmerleşmiş ve küflü peteklere ana arı istekli bir şekilde yumurta bırakmaz bu da koloninin zayıflamasına ve ürün kaybına neden olur. Eğer kovan içindeki mevcut arı miktarı çerçeveleri dolduramıyorsa boş çerçeveler alınarak alan daraltılır.

Çerçeve kontrolü sırasında kovandan dışarı çıkartılan çerçeve, kovan üzerinde tutulmalıdır. Ana arının kontrol edilen çerçevede bulunması durumunda ana arı kovan dışına düşebilir. Bu işlemler sırasında koloniyi üşütmemek için kovan uzun süre açık tutulmamalıdır.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Ana Arının Kontrolü

Kolonide ana arının olup olmaması koloninin sürekliliğini doğrudan etkiler. İlk aşamada ana arının varlığı ve performansı gözlemlenir. Bu kontrolde ana arı ve günlük yumurtalara bakılır.

Genç ve sağlıklı ana arı var ve gözlere düzgün yumurta atıyorsa sorun yok demektir. Kolonide günlük yumurta mevcut ise büyük ihtimalle ana arı da mevcuttur. Hem ana arı hem de günlük yumurta görülemezse koloninin ana arısı yoktur. Bu durumda koloniye yeni bir ana arı verilmeli ya da başka bir koloni ile birleştirilmelidir.

Ana arılar artan yaş ile birlikte giderek daha az yumurtlar ve daha fazla oranda dölsüz yumurta bırakır. Bu nedenle teknik arıcılıkta genç, sağlıklı ve verimli ana arılarla çalışmak esas olduğundan kolonilerin ana arıları her 1-2 yılda bir değiştirilmelidir. Ana arı yaşlı ve dağınık yumurta atıyorsa ileriki aşamada genç bir ana arı ile değiştirilmeli veya yaşlı analı koloni genç ana arılı zayıf bir koloni ile birleştirilmelidir.

Ergin arı ve yavru miktarı az veya hiç yavru yoksa bu durum kovanın uzun bir süre anasız kaldığını gösterir. Peteklerde kapalı yavru var, yumurta ve larva yoksa koloni kısa süre önce (8-9 gün) ana arısını kaybetmiştir.

Petek gözlerine gelişigüzel yumurta bırakılmış ve peteklerde erkek arı gözleri fazla ise bu durum ana arının yaşlı olduğuna işaret eder. Kolonide yavru yok fakat ana arı mevcut ise bu durum koloninin ana arısını kısa süre içerisinde yenilediğini gösterir. Bu, genç ana arının bir süre sonra çiftleşerek yumurtlamaya başlayacağı bilinmelidir.

Kolonin ana arısı ve düzenli yavru alanı var fakat koloni, ana arı gözü yapmış ve bu gözler çoğunlukla yavrulu alanın alt kenarlarına yapılmış ise bu durum o koloninin oğul hazırlığı yaptığını gösterir.

Koloninin ana arısı var fakat düzensiz yumurta bırakmış erkek arı sayısı fazla ve yavrulu sahanın ortalarında ana arı hücresi yapmış ise bu durum o koloninin ana arısını yenileyeceğini gösterir.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Ana Arı Kabullendirme

Ana arı kabullendirmeyi etkileyen önemli bir etken ana arının ırkıdır. Koloni kendi ırkından yetiştirilmiş ana arıları başka ırklardan yetiştirilmiş ana arılara göre daha kolay kabullenir. Her şeyden önce ana arı verilecek kolonide ana arı, yalancı ana, ana arı yüksüğü ve günlük yumurta bulunmamalı, koloni oğula yatmış olmamalıdır.

5-6 çerçevelik orta kuvvetteki bir koloniye ana arı vermek için önce eski ana arı öldürülür. 6 gün ana arısız bir şekilde bekletilir. 6. günün sonunda kontrol yapılarak varsa tüm ana arı yüksükleri bozulur.

Ana arı, kafes içerisindeki refakatçi işçi arılar çıkartıldıktan sonra, peteklerin ortasına kafes içerisinde verilir. Kafeste ana arı verirken kek kısmı aşağı bakacak şekilde, yavrulu alanın orta kısmındaki çerçevelerin arasına konulmalıdır. İşçi arıların, ana arının çıkışını sağlamaları amacıyla kafesteki bölmede bulunan kekin olduğu kısımdaki tel açılmalı, işçi arıların ana arıya ulaşma çalışmalarına olanak tanınmalıdır. 1 gün sonra ana arı salınır. Kabul etmedilerse tekrar kafese konularak bir gün daha beklenir ve sonra salınır.

Güçlü kolonilere yeni ana arı kabullendirmek ise çok zordur. Bu durumda koloni ikiye bölünerek anasız kalan kısma 6 gün sonra kafeste ana arı verilerek kabullendirilir. Daha sonra eski ana arı, öldürülerek bölünen iki koloni usulüne uygun olarak birleştirilir.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Yalancı Analı Koloni

Arı kolonisinde ana arı ve yavrunun olmadığı durumda arı sütü ile beslenerek yumurtalıkları gelişen ve dölsüz yumurtlayan işçi arılara, yalancı ana denir. Yalancı ananın, oluşması veya yalancılamanın gerçekleşmesi için kolonide ana arı ve yavrunun olmaması gerekir.

Arılar uzun süre anasız kalıp ana yetiştirmede ümitsizliğe kapılırsa arılar içlerinden bazılarını arı sütü ile besler ve yumurtalıkları gelişen bu işçi arılar yumurtlamaya başlar. Yalancı ananın çiftleşmesi ve döllenmesi olmadığından yumurtalarından erkek arılar oluşur.

Kolonide larva ve pupaların serbest bıraktığı feromonlar, analı kolonilerde yalancı ana oluşumunu önleyen esas etmendir. Anasız kolonide larva varsa işçi arıların yumurtalık gelişimi geçici olarak engellenir. Genel olarak kolonide ana arı olmadığında ve petek gözünden çıkan sonuncu yavrudan sonra yalancılama süreci başlar. Bazı kolonilerde ise az sayıda kapalı gözlü yavru bulunsa da yalancılama gerçekleşir.

Yalancı ana oluşmaması için kovan kontrolleri düzenli şekilde yapılmalıdır. Anasız koloninin ana arı yapması temin edilerek veya hazır ana verilerek kolonideki düzen sağlanmalıdır. Yalancı ana yapmış koloniler yalancı anadan kurtarılmalıdır.

Erken ilkbaharda yapılan ilk kontrolde, kuvvetli bir kolonide yalancı ananın olduğu tespit edilirse koloniyi, tekrar normal düzenine kavuşturarak bal akım dönemine yetiştirmek için yalancı anadan kurtarmak gerekir. Genel olarak yalancı ana yapmış koloniye, genç ana arı verildiğinde kabul etmez. Yalancılamış koloniye genç ana arı verilebilmesi için bazı tekniklerin uygulanması gerekir.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Besin Varlığının Kontrolü ve İlkbahar Beslemesi

Besin kontrolünde amaç kovan içerisindeki bal ve polen miktarının belirlenmesidir. Yılın hiçbir döneminde kovandaki bal miktarı 10 kilogramın altına düşmemelidir. Bunun altına düştüğünde kolonilerin morali bozulur ve strese girer.

İlkbahar beslemesi, kovan içindeki gıda kaynaklarının kalite ve miktar olarak yetersiz kalması durumunda ve yavru gelişimini teşvik amacıyla yapılan bir yemlemedir. Besin yetersiz ise elde olan ballı polenli petekler ile koloni takviye edilir. Erken ilkbaharda yapılan kontrolde besin stokunun yetersiz olduğu durumlarda bal, polen ve pudra şekerinden yapılan kek veya koyu şurupla besleme yapılabilir.

İlkbahar yemlemesinde hava sıcaklığı önemli bir faktördür. Hava soğuksa şurup koyu olmalı (2 veya 3 kısım şeker + 1 kısım su) ve petek gözlerine doldurulmalıdır. Su miktarı fazla olan şurup, kovan içinde rutubeti yükselterek küflenmeye ve hastalıklara neden olur. Ancak havalar ısındıktan sonra yapılan beslemelerde 1 kısım şeker ve 1 kısım su ile yapılan şurup kullanılmalıdır. Bu şuruplama sadece yumurtlamaya teşvik için yapılır. Şuruplama işlemini akşamüstü geç saatlerde yapmak yağmacılık riskini azaltır.

Erken ilkbaharda koloninin gelişebilmesi için ihtiyaç duyulan diğer besin maddesi de polendir. Kolonide yeteri kadar polen yoksa koloninin bal ve polenden yapılacak bir kekle beslenmesi gerekir. Arıcılar, polenin bol olduğu dönemlerde polen toplamalı ve gerektiğinde koloni beslemesinde kullanmalıdır. Polen yetersiz olduğu zaman kolonide panik oluşarak yavru üretimi durur.

İlkbahar beslemesi koloninin gelişmesini hızlandırarak bal sezonuna güçlü kolonilerle girilmesini sağlar. Arılara yapılacak ek beslemeye yönelik bilgi ve beceriler ayrıntılı şekilde sonraki öğrenme faaliyetinde açıklanmıştır.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Hastalık ve Parazit Kontrolü

Arılıkta, yıl boyunca görülebilecek nosema, yavru çürüklüğü ve paraziter hastalıklara karşı uyanık olunmalıdır. Hastalık görüldüğünde veya hastalıktan şüphe edildiğinde, hastalığın kontrolü ve mücadelesi için mutlaka uzmana danışılarak uzmanın görüş ve önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir. Bilgisizce yapılan bir uygulama fayda yerine zarar getirir.

Arılarda sık görülen arı hastalık ve zararlılarına ait bilgiler 5. Öğrenme Faaliyetinde açıklanmıştır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun bir zamanda tüm kolonilerde hastalık ve zararlılarla mücadele yapılmalıdır.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Koloni Geliştirici Çalışmalar

Arılıkta güçlü arı bulundurmak ve yüksek verim elde edilmek isteniyorsa kolonileri geliştirici çalışmalar yapmak gerekir.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Zayıf Kolonileri Birleştirme

Zayıf kolonileri birleştirme işlemi koku veya gazete kâğıdı kullanılarak yapılabilir. Gazete kâğıdı kullanarak yapılan birleştirme yönteminde, ana arılı kovan alt kata, ana arısız kovan üst kata konulur. Katlar arasına gazete kâğıdı konulup 5-10 yerinden delindikten sonra kovan kapatılır. 3-4 gün sonra gazete parçacıkları atılır ve iki kovan tek kata toplanır.

Koku yönteminde ise; birleştirilecek iki koloniden ana arısı iyi olan sağ bırakılıp diğeri öldürülür. Her iki koloninin tüm petekleri normal koloni düzenine göre düzenlenir. Arıların üzerine ve petek aralarına parfüm sıkılır. Kovan kapatılır. Kokunun etkisi geçinceye kadar iki koloninin kokusu birbirine karışır ve koloniler birleşmiş olurlar.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Kuluçkayı Yayma Yöntemi İle Koloni Geliştirme

Genel olarak 3-4 yavrulu ve 5-6 ergin arılı çerçevesi olan bir koloni, yapılacak etkin uygulamalarla 2-3 ay içerisinde güçlü bir üretim kolonisi haline dönüşebilir. Koloni 8 çerçeveli oluncaya kadar petek işletme yapılmamalı, kabartılmış petek verilmelidir.

Kolonilerin istenilen düzeyde ergin arıya sahip olması amacıyla çeşitli yöntemler uygulanabilir. Bu yöntemlerden en pratik olanı kuluçkayı yayma yöntemidir. Bu yöntemin esası bal arılarının kuluçkayı kovan içinde bir küre şeklinde geliştirme içgüdüsünden yararlanma isteğine dayanır.

Şekilde görüldüğü gibi 5 çerçeve kuluçkası olan bir kolonide yavru dağılımı küre şeklindedir. Bu yöntemde çerçeveler düzenlenerek yavrulu alanlar yarım küre şekline getirilir. Yan taraf kabartılmış boş çerçevelerle doldurulur. Bu durumda arılar, yarım küreyi tam küreye dönüştürmek için yoğun bir çalışmaya girerler ve koloni her geçen gün gelişir.

Arı Çoğaltma Teknikleri

Doğal Oğul

Oğul, bal arılarında nesli devam ettirmek için koloni fertlerinin bir kısmının ana arı ile birlikte kovandan ayrılarak yeni bir aile teşkil etmesine denir. Oğul her ne kadar nesli devam ettirme davranışı olsa da oğul verme eğilimi arıların genetik yapısı ve çevre şartları altında farklılık gösterir. Teknik arıcılıkta, koloninin oğul vermesi istenmez ve oğula karşı önlem alınır. Oğul veren kolonilerin gücü zayıfladığından beklenen miktarda bal üretilemez. Bu nedenle oğul oluşumunu destekleyen şartlar iyi bilinmeli ve oğula karşı tedbir alınmalıdır.

Oğul oluşumunu destekleyen şartlar: arı kolonisinin kovana sığmayacak kadar çoğalması, kolonide yavru yetiştirecek ve bal depolayacak yerin kalmayışı, kolonide yeterli havalandırmanın olmayışı, koloni içinde sıcaklığın artması, ana arının yaşlı olması ve genetik yapının etkisi olarak sıralanabilir. Oğul vermeye neden olan bu şartların ortadan kaldırılarak doğal oğlun önlenmesi teknik ve ekonomik arıcılığın önemli bir kuralıdır.

Koloni, bir kez oğul verebileceği gibi bazen 4-5 kez de oğul verebilir. Önemli olan ve ekonomik değeri olan oğul birinci oğuldur. Diğer oğullar çok küçük miktardadır. Oğulla, kovanın %30-70 arısı gider. Oğulu oluşturan arılar çoğunlukla 4-23 günlüktür. Oğul genellikle sıcak, güneşli ve sakin bir günde saat 10:00-14:00 arasında çıkar.

Oğul Arının Kovana Alınması

Oğul ilk çıktığı zamanlarda karnı balla dolu olarak çıktığı için sokma eğilimi göstermez. Ancak 3-4 gün içinde bal miktarı azalacağından ve yeni yerleşim alanı bulamadığında huzursuz ve saldırgan olur. Oğul, alçak bir dala konmuş ise dal kesilir. Varsa ballı, polenli yoksa temel petekli çerçeveler bulunan bir kovana girmeleri sağlanır.

Yüksek bir yere konmuş ise özel hazırlanmış bir çubuk ucuna geçirilmiş bir torba yardımıyla alınarak aynı işlemler tekrarlanır. Konaklayan oğul için diğer kolonilerden toplanmış ergin arısı olmayan ballı, polenli ve yavrulu 4-5 çerçeveli boş kovan oğulun altına konur. Ani bir vuruşla oğul, çerçeveler arasında bırakılan boşluğa düşürülür ve kovan kapatılır.

Oğul konulan kovan, olduğu yerde bırakılır veya arılığa taşınır. Ana arı, kovan içerisinde olduğu sürece arılar kovanı terk etmez. Bir kısım arı eski yere gider. Ancak akşamüzeri en yakın kovana girerler. Arıların konmuş olduğu dal kesilerek yakılmalı ya da bol dumanlanarak arıların bıraktığı koku kaldırılmalıdır. Oğul kovana yerleştirildikten birkaç gün sonra eski ana arı, genç bir ana arı ile değiştirilmelidir. Ayrıca oğulların, üretim dönemine güçlü girebilmesi için haftada bir adet sırlı kuluçkalı çerçeve verilmelidir.

Suni Oğul Nasıl Alınır

Teknik arıcılıkta kolonilerin doğal oğul vermesi istenmeyen bir olaydır. Nektar akışının başladığı dönemde gerçekleşen oğul, anaç koloninin gücünü azaltarak bal verimini düşürür. Ayrıca oğul çıkışının devam etmesi durumunda kolonide kuluçka görevi gören genç işçi arıların, oğulla birlikte çıkmasıyla anaç kolonide kuluçka faaliyeti aksamakta ve bunun sonucunda kireç hastalığı görülebilmektedir. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için doğal oğula karşı tedbirler alınmalı, koloni sayısı artırılmak istenirse suni oğul (bölme) yapılmalıdır.

Yeterli güce ulaşmış koloniler, eşit şekilde bölünerek yeni bir koloni elde edilir. Bunun için boş kovan anaç kovanın yanına getirilir. Arılı, ballı ve yavrulu petekler her iki kovana eşit sayıda bölünür. Tarlacı arıların da her iki kovana eşit şekilde girmeleri sağlanmalıdır. Bunun için anaç kovan, yarım metre sağa ya da sola kaydırılarak, eski uçuş hattı ortada kalacak şekilde yeni kovanın (bölmenin) yerleştirilmesi yapılır. Bu işlem sonrasında tarlacı arılar yine de anaç kovanı tercih edebilirler. Bu durumda anaç kovan bir miktar daha dışa kaydırılarak uçuş hattının çoğunluğu bölmeden yana verilebilir.

Bir başka yapay oğul elde etme yöntemi ise özellikle koloni sayısının çoğaltılması amacıyla bir kovandan 3-4 çerçeveli 2-3 bölme yapılmasıdır. Bu durumda bir adet arılı-yavrulu, bir adet de arılı-ballı çerçeve yeni kovana yerleştirilir. Uçuş delikleri kapalı durumda olan bu kovanlar, tarlacı arıların eski kovan yerine dönmelerini önlemek için en az 5 km uzağa taşınır. Diğer bir yapay oğul elde etme yöntemi ise her kovandan gücü ölçüsünde 1-2 çerçeve alınarak devşirme şeklinde yeni koloniler oluşturmaktır.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Yağmacılık ve Alınacak Önlemler

Yağmacılık; ana nektar akımından önce ve yazın nektarsız geçen günler gibi nektar toplamanın olmadığı zamanlarda zayıf, anasız ve hasta arı kolonilerine kuvvetli kolonilerin besinlerini almak için saldırmasıdır.

Yağmacılık, kolonilerin kaybı yanında hastalıkların kovanlar arasında ve arılıklar arasında yayılmasına neden olur. Uçuş eğitimi yapan arılar, kovan uçuş deliğinin önünde ve yüzleri kovana dönük uçarken yağmacı arılar kovanın her bir tarafında uçar ve kovana girebilmek için delik veya çatlak ararlar.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Yağmacılığı Önleyici İşlemler

  • Kolonilerin ana arısı genç olmalıdır.
  • Kovanlar birbirine çok yakın konulmamalıdır.
  • Kovan uçma delikleri daraltılmalıdır.
  • Şuruplama kovan içinden yapılmalı, arılık etrafına şurup bulaştırılmamalıdır.
  • Kovanlar uzun süre açık tutulmamalıdır.
  • Kovanlar gölgelik yere konulmalıdır.
  • Bal ve Ģurup bulaşığı malzemeler açıkta tutulmamalıdır.
  • Kovandaki çatlak ve delikler kapatılmalıdır.
  • Arılıkta, ana arısız ve zayıf kovan bulundurulmamalıdır.

Arıcılık İlkbahar Bakımı Kayıt Tutma

Kayıt tutma arıcılıkta çok önemlidir. Bu amaçla, her kovana ait bir kart veya bir sicil defteri tutulmalıdır. Her koloni kontrolünde koloniye ait bilgiler, bu kartlara işlenerek daha sonra yapılması gereken işler önceden planlanır. Kayıtlarda, ana arının çıkış ve yumurtlamaya başlama tarihi, orijini, koloninin besin (bal ve polen) stok miktarları ve yavru durumu gibi kısaca koloniyi tarif eden yapılan ve yapılması gereken işleri belirten bilgiler yer almalıdır. Kayıt tutmadan koloniyi doğru bir şekilde yönetmek mümkün değildir.

Yapılan kontrollerde her koloninin genel durumuna ait bilgiler koloni kayıt defterine yazılmalıdır.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Propolis Nasıl Üretilir

Propolis Nasıl Üretilir

Propolis Hasadı Propolis Nasıl Üretilir Propolis Nedir ; çam, meşe, huş, okaliptüs, kavak, kestane vb. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.