Çarşamba , Mart 17 2021
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Arıcılık / Arı Sütü Nasıl Sağılır
Arı Sütü Nasıl Sağılır

Arı Sütü Nasıl Sağılır

Arı Sütü Hasadı

Arı Sütü Nasıl Sağılır; Arı sütü; 5-15 günlük genç işçi arıların başlarındaki salgı bezlerinden salgılanan, besin değeri oldukça yüksek, özel bir aromaya sahip, beyaz renkli, peltemsi, hafif acımtırak bir arı ürünüdür. Yavru ve ana arının devamlı beslenmesini sağlayan, baldan çok daha fazla besin değerine sahiptir.

İşçi arıların sindirim organlarında bal ve polen çeşitli enzimler yardımıyla daha basit yapı taşlarına ayrılarak kana geçer. İşçi arılar, kana geçen bu maddeleri kafalarının iki tarafında bulunan hypopharyngeal salgı bezlerinin yardımıyla salgıya dönüştürerek arı sütünü üretirler.

Arı Sütünün Yapısı

Arı sütü taze iken süt beyazı renginde ve hafif krema kıvamında olup oda sıcaklığında bu renk hafif sarıya dönmektedir. Dışarıda saf halde iken 2-3 saat içinde kimyasal yapısında değişmeler başlar. Arı sütünün bileşiminde; %66 su, %12,34 protein %5,46 yağ %12,49 şeker %0,82 mineraller %2,84 bilinmeyen maddeler vardır. Ayrıca B, C ve D vitaminleri yönünden zengindir.

Arı Sütü Üretimi

Arı sütü üretiminin temeli, kalıplarla hazırlanan yüksükler içerisine 1 günlük larvaları transfer etme esasına dayalıdır. Transfer edilen larvaları taşıyan aşılama çerçevesi, anasız koloninin ortasına konur. Anasız kolonide 72 saat duran aşılama çerçevesi alınarak arı sütü hasat edilir. Arı sütünün oluşması için genç işçi arıların bol miktarda nektar ve polen ile beslenmesi gerekir. Besinlerin sindirim sisteminde sindirilmesinden sonra, salgı bezlerine kan yoluyla gerekli vitaminler, mineral maddeler taşınır ve süt sentezi başlar. Salgı bezlerinde üretilen süt, ağız boşluğuna sıvı halde akıtılır. Petek gözlerine konulduktan bir süre sonra koyulaşarak krem rengini alır. Arı sütünün kimyasal yapısı, iklime, ekolojik koşullara, mevsimlere, arı kovanının güçlü olma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Arı sütü üretimi ana arı üretimiyle yakından ilgilidir. Arı sütünü elde edebilmek için ana arı yüksükleri hazırlanır ve bu yüksüklere bir günlük larvalar nakledilir.

Bu larvaları beslemek için, işçi arılar, yüksüklere arı sütü salgılar. Larvaların arı sütünü tüketmelerine imkân vermeden, arı sütü çerçevesi kovana verildikten yaklaşık 70-72 saat sonra arı sütü hasadı yapmak üzere geri alınır. Yüksüklerin içindeki larvalar özel iğneyle çıkarılıp gözlerdeki arı sütü toplanır. Arı sütü hasadında zamanlama çok önemlidir çünkü larvalar arı sütünü çok hızlı bir şekilde tüketir. İleri yaştaki larvalardan arta kalan sütün miktarı azaldığı gibi kalitesi de istenen düzeyde olmaz.

Arı sütü üretimi için yapılan hazırlıklar ana arı üretimi için yapılan hazırlıklara benzer. Arı sütü üretimi dört aşamada gerçekleştirilir. Bunlar:

Arı Sütü Nasıl Sağılır

 Yüksüklerin Yapımı

Temel yüksükler, genelde bir tahta kalıp yardımı ile 8-9mm çapında, 10mm derinliğinde ve en az 1mm kalınlıkta olacak şekilde saf balmumundan yapılır.

Balmumu çift cidarlı mum eritme kabında eritilir. Ana arı yüksük kalıbı önce bir kap içinde bulunan suya ve ardından eritilmiş balmumuna 1cm derinliğinde batırılır. İstenilen kalınlığa erişmek için işlem, mumun sıcaklığına göre birkaç kez tekrarlanır. Muma batırılmış yüksük kabı üzerine, önceden eritilmiş balmumu dökülüp hazırlanmış çıtanın üzerine konur. Eritilmiş balmumuyla çıtaya tutturulur. Bir süre bekledikten sonra soğuk suya batırılır ve yüksük kalıbının çekilip alınmasıyla yüksük hazırlama işlemi tamamlanmış olur.

 Arı Sütü Üretim Kolonisinin Hazırlanması

9-10 çerçeve popülasyona sahip koloninin transferden 6-7 gün önce ana arısı, bir çerçeve arısı ile birlikte boş ruşet kovana alınır. Anasız olarak hazırlanan kolonideki açıkgözlü yavrulu petekler alınarak diğer kovanlardaki kapalı yavru içeren peteklerle değiştirilir. Böylece 6-12 günlük yaşta genç işçi arılara sahip koloni elde edilmiş olur.

5-6 gün sonra başlatıcı kolonide oluşan ana arı gözleri bozulur ve açıkgözlü yavru bırakılmaz. Böylece anasız koloniler larva transferinde kullanılabilecek düzeye getirilir. Anasız kolonilerde transfere başlamadan önce fazla petekler alınarak bölme tahtası ile boş kısım kapatılır.

 Larva Transferinin Yapılması

Arılıkta bulunan güçlü bir kovandan üzerinde 12-24 saatlik larvalar bulunan petek larva transfer odasına getirilir. Transfer rüzgâr ve doğrudan güneş almayan kapalı ortamda yapılmalıdır. Ortam sıcaklığı 22-28°C, nem %50-55 olmalıdır. Aşılama yapılacak olan ana arı gözlerinin içerisine arı sütünden bir damla konur. Transfer için larva sırtının altından kaşığın ucuna alınarak ana arı gözünün tabanının ortasına bırakılır. Transfer edilen larvaların olduğu çerçeve daha önce hazırlanan arı sütü üretim kolonisine verilir. Anasız koloniye 30-40 adet larva transferi yapılmış çerçeve verilir. Transfer edilen larva sayısı arttıkça üretilen arı sütü düzeyi de düşer. Koloni şurup ve polen ikame yemle beslenir. 6-12 günlük genç işçi popülasyonu için 4-5 günde bir çıkmak üzere yavrulu, ancak açık gözlü larva içermeyen petek takviye edilir. Boş petek dışarıya alınır.

 Arı Sütü Nasıl Sağılır

Aşılamadan 70-72 saat sonra üretim kolonisindeki transfer çerçeveleri alınarak transfer odasına getirilir. Yüksükler içerisinde bulunan larvalar bir pens yardımıyla atılır. Altındaki arı sütü koyu renkli cam kavanozlara alınır. Her bir yüksükten yetiştirme ve besleme yöntemine göre 213-328 mg süt elde edilir. Bir koloniden bir transfer döneminde 6,5-10,5 g arasında arı sütü elde edilebilir.

Arı Sütünün Muhafazası

Arı sütü ısı, ışık, nem, hava ve diğer birçok ortamlardan etkilenir. Ağzı kapalı koyu renkli cam kaplarda, ışık görmeyen serin ve rutubetsiz yerlerde saklanmalıdır.+4 °C„de buzdolabında muhafaza edilmelidir. Ayrıca, arı sütü kapları, soğuk dolaplardan çıkarılıp taşınacağı zaman da özel buzluk içinde nakledilmelidir. Oda sıcaklığında 6 saat, buzdolabında + 5 °C‟de 2 ay, dondurulmuş ve kurutulmuş olarak -18 °C‟de 6 ay bozulmadan saklanabilmektedir. Bulunulan yerde buzdolabı yoksa bala katılarak muhafaza edilebilir.


Hakkında HB_Editör

İlginizi Çekebilir

Propolis Nasıl Üretilir

Propolis Nasıl Üretilir

Propolis Hasadı Propolis Nasıl Üretilir Propolis Nedir ; çam, meşe, huş, okaliptüs, kavak, kestane vb. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.