Kanatlılarda Nekrotik Enteritis Hastalığı

NEKROTİK ENTERİTİS

Hastalığı Etkeni:

Kanatlılarda Nekrotik Enteritis Hastalığı Clostridium grubundan . Etken Cl.perfringes tip C’dir. Barsak kanalında bu etkenin sayıca artması sonucu oluşan fazla miktarda toksin hastalığı oluşturur. Bağırsaklarda yangıya bazende kanlı ishale neden olur. Halsizlik ve koyu renkli dışkı mevcuttur.

Kanatlılarda Nekrotik Enteritis Hastalığı Klinik bulguları:

Hastalık genellikle 6-8 haftalık piliçlerde görülmesine rağmen ağır ırk damızlık sürülerde ileri yaşlarda da görülebilir. Mortalite %5-15 arasında değişebilir. Koksidiyozis hayvanları hastalığa predispoze kılar. Hasta hayvanlarda iştah kaybı, halsizlik, koyu renkli dışkı gözlenir. Bazen dışkı kanlı da olabilir.

Kanatlılarda Nekrotik Enteritis Hastalığı

Otopsi bulguları:

Bağırsaklar kalınlaşmış ve bağırsak lumeninde hemorajik karakterde içerik gözlenir. Ayrıca bağırsaklarda psöydomembran ve gaza rastlanır. Bazen karaciğer üzerinde de 2-3 mm büyüklükte nekrotik alanlara rastlanır. Otopside barsak yüzeyinde pürüzlü, kabarcıklı bir görüntü vardır ve barsak duvarı kalınlaşmıştır. Barsak lümeni hemorajiktir. Bazen karaciğer yüzeyinde 2-3 mm’lik nekrotik alanlara rastlanır. Genellikle 6-8 haftalık piliçlerde
görülür. Mortalite %5-15 arasındadır.

Marazi madde seçimi ve gönderme şekli:

Yeni ölen hayvanlar ve hastalık semptomu gösteren birkaç kanatlı laboratuvara gönderilir.

Kanatlılarda Nekrotik Enteritis Hastalığı Koruma ve kontrol:

Koksidiyozisin kontrol altına alınması gereklidir. Değişik antibiyotik ve sülfo grubu ilaçlar kullanılabilir. Tedavide penisilinler etkindir.

Paylaşmak önemsemektir!


Yazar: HB_Editör