Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması

Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması

Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması Yonca otu için yetiştirildiği gibi ondan merada da faydalanılmaktadır. Yoncadan mera olarak faydalanırken doğru bir otlatma düzeni uygulanmalıdır. O zaman, yonca erken ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar iyi bir mera oluşturur. Özellikle, diğer otların kuruduğu ve meranın çok az ot sağladığı dönemlerde, örneğin, geç yaz devresinde ve erken sonbaharda yüksek oranda […]

Yonca Otu Nasıl Kurutulur ve Sılaj Yapımı

Yonca Otu Nasıl Kurutulur ve Sılaj Yapımı

Yonca Otu Nasıl Kurutulur Yonca otunun dikkatli bir şekilde kurutulması da çok önemlidir. Çok iyi yetiştirilmiş bir yoncanın otu uygun koşullarda kurutulmazsa değeri düşer. Başarılı bir kurutma yapılırsa otun çabucak kuruması sağlanır. Bu kurutma sırasında bitkinin en değerli organları olan yapraklarının gövdeden koparılmadan kurutulması lazımdır. Eğer, biçim yapıldıktan sonra bitkinin kurutulması için hava koşulları yüzünden […]

Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yoncanın Ot İçin Hasadı Ne zaman yoncayı ot için biçmeli? Yoncanın üstün değerli otunu elde etmek istiyorsak, onun bol yapraklı ve parlak renkli olmasını temin etmeliyiz. Bir de, yoncanın yaprakları çok önemlidir. Çünkü, yonca yaprağı bütün bitkideki proteinin % 75’ini içermektedir. Diğer yandan, parlak yeşil renkli yapraklar bitkinin yüksek oranda Vitamin A’ya sahip olduğunu göstermektedir. […]

Ekim Nöbetinde Yonca Kullanmanın Faydaları

Ekim Nöbetinde Yonca Kullanmanın Faydaları

Ekim Nöbetinde Yonca Kullanmanın Faydaları Yoncanın ekim nöbetinde kullanılmasının bölgelere göre önemli değişiklikler göstereceği doğaldır. Genel olarak, yoncayı tarlada 4-5 yıl bekletmek yeterlidir. Yani 4-5 yıl yonca tarlada yetiştirildikten sonra tarla bozulup başka bir kültür bitkisi yetiştirilmelidir. Ancak, bazı işletmelerde yonca tarlada verimini korursa, seyrelmezse daha uzun süre tarladan ürün alınabilir. Yoncanın kökleri ile toprakta […]

Yoncaya Gübre Verilmesi ve Gübreleme Programı

Yoncaya Gübre Verilmesi ve Gübreleme Programı

Yoncaya Gübre Verilmesi Yoncaya toprağın durumuna göre gübre verilmelidir. En iyisi topraktan numune almalı ve bunu bir toprak laboratuvarında analiz yaptırarak, ona göre, önerilen gübreyi vermelidir. Bununla birlikte, yoncaya genel olarak, yonca parseli kurulurken bazı gübreler verilmelidir. Bu gübrelerin başında fosforlu gübreler gelir. Dönüme 20-30 kilo süper fosfat önerilmektedir. Toprak azot bakımından çok fakir ise, […]

Yonca Üretiminde Yer Seçimi ve Dönüme Atılacak Tohum Miktarı

Yonca Üretiminde Yer Seçimi ve Dönüme Atılacak Tohum Miktarı

Yonca Üretiminde Yer Seçimi Yonca üretilecek tarlanın seçimi çok önemlidir. Yonca, derin köklü bir bitki olduğundan toprağın derin tabakalarının da geçirgen olması gerekir. Bir başka deyimle derin toprak tabakalarına kadar köklerin işleyebilmesi için bu tabakaların sert kaya tabakası veya kök çalışmasına engel olan bir yapıda olmaması gerekir. O halde, toprağın derinliğinin önceden bilinmesi lâzımdır. Yonca […]

Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması

Yoncanın Ekim Zamanı ve Toprağın Hazırlanması

Yoncanın Ekim Zamanı Genel olarak, yoncanın sonbaharda ekilmesi arzu edilir. Böylece, yoncadan ilk ekim yılında ilkbahar ekimine göre daha fazla ürün alınır. Ancak, Orta Anadolu’da ve bu bölge gibi kışı sert geçen yerlerde ilkbahar ekimi yapılmalıdır. Çünkü, genç yonca fideleri sert kışlara bu bölgelerde dayanamaz. İlkbaharda toprağın tava geldiği mart ayının ortalarından nisan sonuna kadar […]

Yonca Yetiştiriciliğinde Tohum Yatağının Hazırlanması

Yonca Yetiştiriciliğinde Tohum Yatağının Hazırlanması

Yonca Yetiştiriciliğinde Tohum Yatağının Hazırlanması Yonca tohumları küçük olduğu için, ekiminde çok dikkatli olmalıdır. Genel olarak yonca tohumları 1-1.5 cm kadar derine atılmalıdır. Bir tarla hazırlandığı zaman bu tohum küçüklüğü dikkate alınmalıdır. Yonca ekilecek tarlada önce yetiştirilen bitki ne olursa olsun, önemli değildir. Asıl önemli olan bu bitki kaldırıldıktan sonra toprağın çok iyi bir şekilde […]

Yonca Üretiminde Yer Seçimi ve Dönüme Atılacak Tohum Miktarı

Yoncanın Bitkisinin Anavatanı Neresidir

Yonca Yetiştiriliği Yonca ülkemizin en önemli yem bitkilerinden birisidir.  Hatta, daha doğrusu yonca yem bitkilerimiz arasında en başta gelenidir, demek yerinde olur. Yabancı ülkelerde de yonca üretimine çok önem verilmektedir. Öyle ki, Matenears “Yonca yem bitkilerinin  kraliçesidir” demiştir. Bu yoncanın tarımda ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylenmiştir. Ancak, bizim araştırmalarımız sırasında yoncayı daha yakından […]

SAHİL KUŞAĞINDA YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ

SAHİL KUŞAĞINDA YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ

SAHİL KUŞAĞINDA YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR Yonca (Medicago sativa L.) yüksek verimli ve kaliteli ürün vermesinden dolayı yem bitkileri üretimi içersinde çok önemli bir yer almaktadır. Ülkemizin Akdeniz ikliminin hakim olduğu yörelerinde, yani kışları ılık ve yağışlı, yazları kurak ve sıcak olan yerlerde sahil tipi yonca yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu yöreler; Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve […]

error: Emek Hırsızlığına Hayır !!!
%d blogcu bunu beğendi: