Kesif Yem Nedir ve Kesif Yem Çeşitleri

Kesif Yem Nedir ve Kesif Yem Çeşitleri

Kesif Yemlerin Önemi ve Özellikleri Kesif yemler; genellikle tahıllar, yağ sanayi yan ürünleri ve hayvansal kaynaklı ürünlerden oluşur. Kesif yemler protein oranı % 20’den fazla olan yemlerdir. Kesif yemlere bazı yerlerde “protein ek yemleri”, bazı yerlerde “proteince zengin yemler” denilmektedir. Kesif yemlerin en önemli özellikleri şunlardır: Hayvanların protein açığını kapatmak için kullanılır. Özellikle yüksek verimli […]

Kaba Yem Bitkileri ve Yem Çeşitleri

Kaba Yem Bitkileri ve Yem Çeşitleri

KABA YEMLER İyi ve Kaliteli Yemlerin Özellikleri Yemlere dışarıdan bakıldığında değerleri hakkında kaba bir fikir edinilir. Gerçek değerlerini öğrenmek için yemlerdeki besin maddelerinin analizi yapılmalıdır. Kuru ve Yaş Kaba Yemler Baklagiller Baklagil yem bitkileri, gerek insan gerekse hayvan beslenmesinde kullanılan bitkilerdir. Yonca, korunga, fiğ ve üçgül gibi baklagil yem bitkileri hayvan beslenmesinde kullanılan en önemli […]

Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması

Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması

Yoncanın Mera Bitkisi Olarak Kullanılması Yonca otu için yetiştirildiği gibi ondan merada da faydalanılmaktadır. Yoncadan mera olarak faydalanırken doğru bir otlatma düzeni uygulanmalıdır. O zaman, yonca erken ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar iyi bir mera oluşturur. Özellikle, diğer otların kuruduğu ve meranın çok az ot sağladığı dönemlerde, örneğin, geç yaz devresinde ve erken sonbaharda yüksek oranda […]

Yonca Otu Nasıl Kurutulur ve Sılaj Yapımı

Yonca Otu Nasıl Kurutulur ve Sılaj Yapımı

Yonca Otu Nasıl Kurutulur Yonca otunun dikkatli bir şekilde kurutulması da çok önemlidir. Çok iyi yetiştirilmiş bir yoncanın otu uygun koşullarda kurutulmazsa değeri düşer. Başarılı bir kurutma yapılırsa otun çabucak kuruması sağlanır. Bu kurutma sırasında bitkinin en değerli organları olan yapraklarının gövdeden koparılmadan kurutulması lazımdır. Eğer, biçim yapıldıktan sonra bitkinin kurutulması için hava koşulları yüzünden […]

Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yonca Ne Zaman ve Kaç Kez Biçilir

Yoncanın Ot İçin Hasadı Ne zaman yoncayı ot için biçmeli? Yoncanın üstün değerli otunu elde etmek istiyorsak, onun bol yapraklı ve parlak renkli olmasını temin etmeliyiz. Bir de, yoncanın yaprakları çok önemlidir. Çünkü, yonca yaprağı bütün bitkideki proteinin % 75’ini içermektedir. Diğer yandan, parlak yeşil renkli yapraklar bitkinin yüksek oranda Vitamin A’ya sahip olduğunu göstermektedir. […]

Ekim Nöbetinde Yonca Kullanmanın Faydaları

Ekim Nöbetinde Yonca Kullanmanın Faydaları

Ekim Nöbetinde Yonca Kullanmanın Faydaları Yoncanın ekim nöbetinde kullanılmasının bölgelere göre önemli değişiklikler göstereceği doğaldır. Genel olarak, yoncayı tarlada 4-5 yıl bekletmek yeterlidir. Yani 4-5 yıl yonca tarlada yetiştirildikten sonra tarla bozulup başka bir kültür bitkisi yetiştirilmelidir. Ancak, bazı işletmelerde yonca tarlada verimini korursa, seyrelmezse daha uzun süre tarladan ürün alınabilir. Yoncanın kökleri ile toprakta […]

Yoncaya Gübre Verilmesi ve Gübreleme Programı

Yoncaya Gübre Verilmesi ve Gübreleme Programı

Yoncaya Gübre Verilmesi Yoncaya toprağın durumuna göre gübre verilmelidir. En iyisi topraktan numune almalı ve bunu bir toprak laboratuvarında analiz yaptırarak, ona göre, önerilen gübreyi vermelidir. Bununla birlikte, yoncaya genel olarak, yonca parseli kurulurken bazı gübreler verilmelidir. Bu gübrelerin başında fosforlu gübreler gelir. Dönüme 20-30 kilo süper fosfat önerilmektedir. Toprak azot bakımından çok fakir ise, […]