Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Koyunlarda Kazeöz Lenfadenitis Hastalığı Kazeöz lenfadenitis (CLA) koyun ve keçilerde Corynebacterium pseudotuberculosis (C. pseudotuberculosis) tarafından oluşturulan, lenf yumrularında ve iç organlarda apse şekillenmesi ile karakterize kronik seyirli bir enfeksiyondur. Enfeksiyon, eksternal ve viseral (internal) olarak iki formda tanımlanmış; eksternal formda yüzeysel lenf yumrularının, viseral formda ise iç organlar ile bunlara ait lenf yumrularının etkilendiği kaydedilmiştir. Eksternal […]

Hayvanlarda Karın Şişmesinin Geleneksel Yöntemlerle Tedavisi

Hayvanlarda Karın Şişmesinin Geleneksel Yöntemlerle Tedavisi

Hayvanlarda Karın Şişmesinin Geleneksel Yöntemlerle Tedavisi Hayvanda karın şişkinliğini gidermek için bazı uygulaması kolay yöntemler halk arasında bilinmektedir. Bunlardan birisi Kahramanmaraş’ta üreticiler, köylüler tarafından uygulanmaktadır. Bu bölgede ve Küçük Asya’da doğal olarak yetişen Lübnan sediri ağacı (Kahramanmaraş’ta   KAMALAK   deniliyor).   Cedrus libani Loud = (C. libanotica Link) bu amaçla kullanılmaktadır. Cedrus libanotica Toros ve Antitoroslarda denizden 1300-2000 […]

Koyunlarda Asalak Kaynaklı Arthropoda Enfestasyonları

Koyunlarda Asalak Kaynaklı Arthropoda Enfestasyonları

Arthropoda enfestasyonları Arthropodalar, genellikle tropik ve subtropik ülkelerde her yıl büyük miktarlarda maddi zararlar meydana getirir. Bunlar deri hastalıkları meydana getirmekte, hayvanların besin maddelerini paylaşmakta, toksitoza neden olmakta, felç yapmakta ve çeşitli hastalık etkenlerini, malaria, piroptasmoz gibi protozoonlarını nakletmekte, ayrıca virütik ve bakteriyel kökenli hastalıkların etkenlerini de taşımaktadır. Arthropodalar arasında çeşitli uyuz böceklerini, keneleri, kan […]

Koyunlarda Asalak Kaynaklı Protozoon Hastalıkları

Koyunlarda Asalak Kaynaklı Protozoon Hastalıkları

Protozoon hastalıkları Ağrıma, koyun sıtması (Piroplasmosis) Koyunlarda ağrıma hastalığının etmenleri, piroplasma ovis ve babasia ovis denilen kan asalaklardır. Piroplasmalar, eritrositler içersinde ikiye bölünerek çoğalırlar. Hastalığın bulaşmasında ve evriminde ara konakçı olarak çeşitli kene türleri rol oynar. Hastalık daha çok merada kenelerin fazlalaştığı Haziran ve Temmuz aylarında görülür. Ağustostan sonra olaylar azalır. Hastalığın kuluçka dönemi 7-10 […]

Koyunlarda Asalak Kaynaklı Helmint Hastalıkları

Koyunlarda Asalak Kaynaklı Helmint Hastalıkları

Asalak hastalıkları Koyunlarda da diğer çiftlik hayvanlarında olduğu üzere asalaklar, hayvanların verimlerini düşürür ve hastalık etmenlerini taşırlar. Asalaklardan kaynaklanan verim kayıplarına ve hastalıkların yayılışına iklim, doğa koşulları, mera, doğal ve yapay bitki örtüleri, nüfus ve yerleşim gibi etmenlerin payı vardır. Genelde yurdumuzda koyun yetiştiriciliği doğaya çok bağımlı ve bakım-besleme yetersiz olduğundan asalakların yararları oldukça yüksek […]

Bakteri Kökenli Koyun Hastalıkları ve Korunma Yolları

Bakteri Kökenli Koyun Hastalıkları ve Korunma Yolları

Enterotoksemi hastalığı (Çelertme, ot, yaprak, yumuşak böbrek hastalığı, bağırsak zehirlenmesi) Çeşitli tipleri vardır. Tip B kuzularda, tip C-D koyunlarda hastalık yapar. Koyun yetiştiriciliğinde yüksek düzeyde ölümler yapar. Enterotoksemili kuzular 1-14 günlük iken ishalden kısa zamanda ölürler. Koyunlarda ise belirtileri daha tipiktir. Sağlıklı gözüken hayvanlarda ani sıçramalar ve titremeler gözlenir, aniden düşer ve ölür. Ölen hayvanların […]

Virüs Kökenli Koyun Hastalıkları ve Korunma Yolları

Virüs Kökenli Koyun Hastalıkları ve Korunma Yolları

Koyun çiçek hastalığı ve aşısı Koyunların vücutlarının yapağısız yerlerinde çiçek şeklinde yaralar ile kendini belli eder. Yüksek ateş, solunum zorluğu, nabız yükselmesi, gözlerde şişme, işeme ve dışkılama zorluğu diğer belirtileridir. Yılın her ayında bu hastalık görülebilir. Kışın özellikle kuzulama mevsiminde bulaştığı taktirde kuzu ölümü çok fazla olabilir. Hastalıktan korunma, genel sağlık koruma önlemlerinin dışında aşılama […]

Koyun-Keçi ve Sığırlarda ŞAP Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır

Koyun-Keçi ve Sığırlarda ŞAP Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır

Şap (Foot and mouth disease-FMD, Maul-und Klauenseuche-MKS, Aptha epizootica) Ruminantlara has ağız mukozası, tırnak ve meme başı derisi ile rumen mukozası ve myocardium’da yerleşen viral kökenli bir enfeksiyondur. Kültür ırkı sığırların danalarında myocarditis’den ani ölümlere neden olur. Tipik patolojik lezyonlar vezikül, veziküllerin birkaç gün içinde patlayarak yerlerinde erezyon oluşumu ve bazı olgularda ikincil enfeksiyon nedeniyle […]

Koyun-Keçi ve Sığırlarda GAZLI GANGREN Hastalığının Tedavisi

Koyun-Keçi ve Sığırlarda GAZLI GANGREN Hastalığının Tedavisi

Gazlı Gangren (Gas gangrene, Bovine malignant oedema I, Clostridial myositis) Koyun, keçi ve sığırlarda görülen clostridial bir hastalıktır. Yaraların clostridial mikroorganizmalar ile bulaşması sonucunda yangı ve toksemi gelişir. Etiyoloji: Clostridium chauveoi, Cl.novyi, Cl.perfringens, Cl.septicum, Cl.sordelli ve diğer clostridia türleri sığırların clostridial myositis olgularında izole edilmiştir. Bölge ve ülkeye göre değişmekle beraber bovine malignant oedema’da çoğunlukla […]

Sığır ve Koyunlarda BOTULİSMUS Hastalığı Teşhis ve Tedavisi

Sığır ve Koyunlarda BOTULİSMUS Hastalığı Teşhis ve Tedavisi

Botulismus (Toksik Bulbarparalyse, Lamziekte) Akut seyirli ve öldürücü bir hastalıktır. Toksin kaynağı olarak bozulmuş hayvan ve kuş karkasları rol oynar. Silaj yemlerinde de bakteri üreyerek toksin salgılar. Etiyoloji: Clostridium botulinum ile enfekte gıda ve suların alınması sonucunda oluşan sığırların bir tür entoksikasyon sendromudur. Trakya bölgesi sığırlarında hastalık görülmektedir. Güney Afrika’da yaygın görülür. Minklerde tip C’den […]

error: Emek Hırsızlığına Hayır !!!
%d blogcu bunu beğendi: