Koyun Ve Keçilerde Progesteronların Kullanımı

Koyun Ve Keçilerde Progesteronların Kullanımı

ÜREME MEVSİMİNDE ÖSTRUSUN SENKRONİZSYONU Üreme mevsimi içinde progesteron, PGF2α, PMSG, GnRH, LH ve FSH hormonlarının farklı sürede, ayrı veya birlikte kullanımına dayalı protokoller kullanılmaktadır. Koyun Ve Keçilerde Progesteronların Kullanımı Progesteron preparatları küçük ruminantlarda östrus senkronizasyonu amacıyla mevsim içinde ve dışında kullanılabilir. Progeteron kaynağı genellikle 9 ila 19 gün kullanılarak, folliküler gelişimi desteklemek için FSH etkili […]

Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Koyun ve Keçileri Slaj ile Beslemenin Riskleri Keçiler vahşi ortamlarında oldukça seçici bir beslenme davranışı gösterirler, her şeyi yemezler. Keçilerin doğal ortamlarında tükettikleri yemler mevsime bağlı olarak yem kalitesi bakımından sürekli bir değişkenlik göstermektedir. Silaj özellikle verimde süreklilik istenen durumlarda çok iyi alternatif bir yem maddesidir. Silaj ile besleme genellikle güvenli olmasına rağmen bazı riskleri […]

Keçilerde Kaba Yem Kalitesi Nasıl Olmalı

Keçilerde Kaba Yem Kalitesi Nasıl Olmalı

Keçilerde Kaba Yem Kalitesi Nasıl Olmalı Keçilerin rasyonlarında iyi kaliteli çayır kuru otları gibi kaba yem kaynaklarının yanı sıra otlatıldıkları alanlarda ince dal ve yapraklar gibi odunumsu bitkisel materyallerde bulunabilir. Keçiler kaba yemleri kompleks bir karbonhidrat yapıda olan selüloz kaynağı olarak kullanırlar. Aynı zamanda bu selüloz kaynakları keçi rumenin sağlıklı bir şekilde çalışması ve rumen mikroorganizmalarının […]

Damızlık Keçi Seçimi Nasıl Yapılır

Damızlık Keçi Seçimi Nasıl Yapılır

Damızlık Keçi Seçimi Damızlık keçi seçiminde dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır. Damızlık Keçi Seçimi Nasıl Yapılır Verim Kayıtlarına Göre Damızlık Seçimi Çeşitli verimler bakımından üstün genotipik özellikler taşıdığı varsayılan hayvanlar damızlıkta kullanılır. Bu sayede gelecek kuşakların daha yüksek verimli olmasına çalışılır. Bu hayvanlar kendilerinin ve akrabalarının verimlerine göre belirlenirler. Böyle bir seçimin yapılabilmesi için hayvanların […]

Süt Keçisi Nasıl ve Neyle Beslenir

Süt Keçisi Nasıl ve Neyle Beslenir

Süt Keçilerinin Beslenmesi KKTC’de Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde, KKTC-TAGEP projesi kapsamında süt keçilerinin beslenmesi konusunda yapılan denemelerden aşağıdaki somut sonuçlar alınmış olup KKTC çiftçisinin bu sonuçlara dikkatle uyması önem taşımaktadır. Süt keçileri pratikte karışık yem (TMR: total mixed ration), sınırlı kesif ve serbest kaba yem diye nitelendirilen stratejik yöntemlerle beslenmektedirler. Ayrıca mera olanaklarına göre meralardan […]

Damascus Keçisi Verim Özellikleri

Damascus Keçisi Verim Özellikleri

Damaskus ırkının özellikleri ve Damaskuslar KKTC’de neden önemli bir gen kaynağıdır? Damaskus keçileri orta ve yakın doğudan köken alan literatürde süt keçileri grubuna giren bir sürü hayvanıdır. Irkın karakteristik özelliği süt ve döl veriminin yüksek olmasıdır. Bununla birlikte et verimine ilişkin ölçütler yönünden de keçi türü içerisinde yüksek performansa sahip bir ırktır. Yaygın üretimin hakim […]

Sütten Kesim Öncesi Oğlakların Beslenmesi Nasıl Yapılır

Sütten Kesim Öncesi Oğlakların Beslenmesi Nasıl Yapılır

OĞLAKLARIN BESLENMESİ Sütten Kesim Öncesi Yeni doğan oğlağın kolostrum tüketimi oğlak kayıplarının sınırlanması için en önemli faktördür. Yağ içeriği yüksek olan kolostrum iyi bir enerji kaynağıdır ve doğumdan sonra oğlağın termoregülasyon kabiliyetini ve çevre koşullarına adaptasyonunu iyileştirir. Kolostrum ayrıca protein, vitamin ve mineral içeriği bakımından da zengindir. Kolostruma spesifik bir özellik kazandıran en önemli faktör […]

Oğlaklar Besiye Nasıl ve Hangi Yemle Çekilir

Oğlaklar Besiye Nasıl ve Hangi Yemle Çekilir

Oğlak Besisi Damızlık dışı erkek oğlaklar işletmede besiye alınıp kasaplık olarak satılmaktadır. Bunların beslenmesinde genellikle pratikteki uygulama 100 g /oğlak/gün iyi kaliteli kuru ot ve 2.4-2.6 Mcal ME ve %15-18 proteinli kesif yemlerle serbest olarak yapılan yemlemedir.Oğlaklarda canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanma genellikle kuzularınkinden kötüdür. Erkek oğlaklar dişilerden daha hızlı gelişir ve yemden daha […]

Koyun ve Keçide Vücut Kondisyon Puanı (Skoru)

Koyun ve Keçide Vücut Kondisyon Puanı (Skoru) Nedir

Vücut Kondisyon Skoru Koyun üretiminin pratiğinde hayvanların beslenmesi, besleme durumunun izlenmesi, üretimin optimum düzeyde tutulması açısından hayvanların kondisyonlarının bilinmesi hayati bir önem taşır. Canlı hayvanlarda vücut kondisyonunun belirlenmesi kesin bir olgu değildir. Vücut kondisyon skoru son kaburga üzerinde elle yapılan yoklama ile göz kası derinliği ve yağ kalınlığı üzerinden değerlendirme yapılarak subjektif olarak belirlenir. Metod […]

Keçi Yetiştiriciliğinde Teke Katımı Yöntemleri

Keçi Yetiştiriciliğinde Teke Katımı Yöntemleri

Teke Katımı Tekenin, kızgınlık gösteren keçilerle çiftleştirilmesi olayına aşım ya da teke katımı denir. Teke katımı, Türkiye’de genellikle günlerin kısalmaya başladığı ve kızgınlığın en çok görüldüğü sonbahar mevsiminde olur. Çünkü diğer mevsimlerde kızgınlık ya hiç görülmez ya da çok belirsiz geçer. Keçi Yetiştiriciliğinde Teke Katımı Yöntemleri Keçilerde aşım, rastgele, sınıf usulü ya da elde aşım […]

error: Emek Hırsızlığına Hayır !!!
%d blogcu bunu beğendi: