Tavuk Aşı Takvimi ve Programı

Tavuk Aşı Takvimi ve Programı

Tavuk Hastalıkları Aşılama Programı NEWCASTLE HASTALIĞI AŞILAMA YÖNTEMLERİ Tavuk Aşı Takvimi ve Programı Aşılar aktif ve inaktif virus aşıları olmak üzere iki grupta toplanır. Burun veya göze damlatma yöntemi:Canlı lentojenik aşılarla yapılmaktadır.HB1, F ve LaSota geniş ölçüde kullanılmaktadır. İçme suyu ile aşılama: 40 kısım suya 1 kısım yağsız süt katılması gerekmektedir. Aşı virusu olarak HB1,Clon […]

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri

Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri

TAVUKLARDA AŞILAR VE AŞILAMA YÖNTEMLERİ Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri Aşı Nedir: Hayvanları infeksiyöz hastalıklardan yapay yolla korumak amacıyla kullanılan biyolojik maddelere AŞI denir. Aşılama Nedir: Spesifik immun yanıt oluşturmak için; hayvana kontrollü olarak, uygun doz ve yolla immunojen verilmesine AŞILAMA denir. Kanatlılarda Aşılama Yöntemleri iDEAL BiR AŞI NASIL OLMALIDIR ? İyi bir koruma sağlamalıdır. Uzun süreli […]

Kanatlılarda Viral Arthritis Hastalığı

Kanatlılarda Viral Arthritis Hastalığı

VİRAL ARTRİTİS Kanatlılarda Viral Arthritis Hastalığı; Reovirüsler’in topuk ekleminden ayaklara uzanan tendolarda oluşturdukları bir yangıdır. Topuk ekleminin altında ve üzerindeki tendolarda şişme ve hemorajiler yaygın olarak görülür. Kronik durumlarda tendolar eriyerek birleşirler veya koparlar. Kanatlılarda Viral Arthritis Hastalığı Etkeni: Avian Reovirus Kanatlılarda Viral Arthritis Hastalığı Klinik bulgular: Avian reoviruslar hem horizontal (yatay) hem de vertikal […]

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

TAVUKLARIN İNFEKSİYÖZ ANEMİSİ (Chicken Anemia Agent -CAA) Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı Etken: Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı etkenine Chicken anaemia agent (CAA) adı verilmiştir. Parvoviruslardan olduğu kabul edilir. Chicken Anemia virüs Circoviridae familyası altında, Gyrovirusgenusu içinde yer alır. Tavukların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı Sebepler ve semptomlar: Bulaşma büyük ölçüde vertikaldir. Horizantal bulaşma önemsizdir. Hastalık iki haftalıktan büyük […]

Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları

Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları

MALABSORBSİYON SENDROM Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları Kanatlı hayvanların solunum ve sindirim sistemin de problem oluşturan büyümenin durması, tüylenmenin gecikmesi, ters ve kaba tüylenme, ayak ve gagada renk açılması, kemikleşmeme ile karakterize reovirüsler’in meydana getirdiği bir hastalıktır. Hindi ve tavuklar hastalığa karşı duyarlıdır. Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları Etkeni: Avian reoviruslarla birlikte diğer bakteriyel ajanlar. Kanatlılarda Reovirüs Enfeksiyonları Hastalık […]

Kanatlı Lökozu Hastalığı

Kanatlı Lökozu Hastalığı

LENFOİD LÖYKOZİS Kanatlı Lökozu Hastalığı Virüs yatay ve dikey olarak bulaşır. Başlıca karaciğer, dalak ve böbrek gibi iç organlarda tümöral bozukluklar yapar. Hastalık daima BF’da tümör yaparak başlar ve tavuk yumurtlama çağına girdiği zaman tümör metastaz yapar. Lenfoid leukozis genel olarak ‘Büyük Karaciğer Hastalığı’ olarak bilinmektedir. Sürüde salgın olarak seyretmez (Nadiren damızlıklarda %23 e varan […]

Tavuklarda İnfeksiyöz Laringotrahitis Hastalığı

Tavuklarda İnfeksiyöz Laringotrahitis Hastalığı

İNFEKSİYÖZ LARİNGOTRAKEİTİS (ILT) Tavuklarda İnfeksiyöz Laringotrahitis Hastalığı Etkeni: Tavuklarda İnfeksiyöz Laringotrahitis Hastalığı DNA virusu olan Gallid herpesvirus tip 1 (GaHV-1)’dir. İnfeksiyöz Laringotrakeitis (ILT) tavuk ve sülünlerin çoğunlukla yutak ve üst solunum yollarında farklı belirtiler oluşturarak seyreden, yüksek derecede öldürücü, bulaşıcı ve daha çok ergin hayvanlarda gözlenen viral bir infeksiyonudur. Tavuklarda İnfeksiyöz Laringotrahitis Hastalığı Klinik bulguları: […]