Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı : Hayvanların besin maddeleri gereksinmeleri arasında ENERJİ tek başına nicel bakımından en büyüğünü ve en önemlisini teşkil etmektedir. Günümüzde kullanılan rasyonlarda toplam gider yönünden birinci sırayı enerji almakta onu sırasıyla protein, mineraller, vitaminler ve diğerleri izlemektedir. Hareket, tenefüs, dolaşım, emilme, üreme ve üretim ile vücut ısısının sabit tutulması gibi tüm biyolojik olaylar enerjiyi gerektirmektedir. Enerji üretimi; besin maddelerindeki […]

Kanatlıların Su Tüketimi Hakkında Bilmedikleriniz

Kanatlıların Su Tüketimi Hakkında Bilmedikleriniz

Kanatlıların Su Tüketimi Hakkında Bilmedikleriniz Tavuklar İçin Su: Yumurtadan yeni çıkan bir civcivin vücudunda %70 oranında bulunan su ergin bir hayvanın vücudunda %55-52 düzeyindedir. Civcivler yumurtadan çıkar çıkmaz su içebilirler. İlk birkaç hafta içersinde eğer ekonomik ise yağsız süt veya süt+su karışımı verilebilir. Sıcak havalarda kümeste bulunan suyun serin, soğuk havalarda ise kümeste bulunan suyun ılık olması uygundur (ll- […]

Tavukçulukta Kullanılan Yetiştirme Sistemleri

Tavukçulukta Kullanılan Yetiştirme Sistemleri

Tavukçulukta Kullanılan Yetiştirme Sistemleri Nelerdir ? Yumurta tavukçuluğunda yaygın olarak kullanılan konvansiyonel sistemde, tavukların bireysel olarak barındırıldığı kafesler ile 5-6 tavuğun beraber barındırıldığı grup kafesleri ve daha fazla sayıda tavuk barındırılabilen koloni kafesleri kullanılmaktadır. Tavuk başına en az 550 cm2 ‘lik alanın ayrıldığı kafes sisteminin, yumurtacı tavukların fiziksel ve zihinsel sağlığı için önemli olan yem […]

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Dezavantajları

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Dezavantajları

Free-Range Systemi (Serbest Yetiştirme Sistemi) Dezavantajları  Sağlık problemleri fazladır.  Hayvan sayısı fazla olduğu için ortam hijyenin sağlanması zordur.  Güvenlikle ilgili problemler vardır.  Yeterli güvenlik tedbirleri alınmadığında açık havada dolaşmak enfeksiyöz hastalıklara yakalanma ve ölüm riskini artırır.  Yırtıcı hayvan saldırı tehlikesi vardır.  Açık alanda bulunan yabani kuşlar hastalık taşıyabilir.  […]

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Avantajları

Kanatlılarda Serbest Yetiştirme Sisteminin Avantajları

Free-Range Systemi (Serbest Yetiştirme Sistemi) Avantajları  Tavukların temiz havada ve bol güneş ışığı altında yetişmesini mümkün kılar.  Açık alan hayvanlara doğal davranım özgürlüğü sağlar.  Tavukların özellikle araştırma ve yiyecek arama davranışlarını teşvik eder.  Bitkilerin çeşitliliği gagalama, tırmalama ve ısırma davranışlarını ortaya çıkarır.  Açık arazide olma böcek, solucan ve küçük hayvanları […]

Serbest Dolaşımlı Sistemde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Serbest Dolaşımlı Sistemde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Serbest Dolaşımlı Sistemde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Free Range) Nasıl Yapılır ? Serbest dolaşımlı yetiştirme sistemi, katkı maddeleri içermeyen doğal ürünlere talebin artmasıyla, hayvanların kümes dışında özgür bir şekilde gezinmelerinin sağlanması amacıyla geliştirilen alternatif bir sistemdir. Bu yetiştirme sistemi tavukların kafes ya da tamamen kapalı kümes ortamından uzaklaştırarak, yerde barındırılması ve açık alanda otlatılması esasına dayanmaktadır. Barınak, […]

Etlik Piliçlerde Besi Süresi ve Yemleme Tekniği

Etlik Piliçlerde Besi Süresi ve Yemleme Tekniği

Etlik Piliçlerde Besi Süresi Etlik piliçlerde besi süresi genel olarak 37-42 gün arasında değişir ve bu zaman dilimi içinde piliçler yaklaşık 2-2.5 kg canlı ağırlığa ulaşırlar. Ancak değişik faktörlere bağlı olarak besi süresi uzatılıp kısaltılabilir. Uzadığı takdirde (1-2 hafta) yemden yararlanma etkinliği düşeceğinden etin maliyetinde bir artış söz konusu olacaktır. Üretilen materyal bütün karkas olarak […]

Yumurtacı Tavukların Yemlenmesi

Yumurtacı Tavukların Yemlenmesi

Yumurtacı Tavukların Yemlenmesi Nasıl Yapılır Piliç devresinden yumurtlama devresine geçen bir tavuğun bireysel olarak sürü ortalamasına kıyasla oldukça farklı ve hızla artan yem tüketim tarzı vardır. Legorn tipi bir yumurtacı piliç ilk yumurtasından yaklaşık bir ay kadar önce sabit olarak günde 75 gram civarında yem tüketir. Bu şekilde yem tüketim tarzı ilk yumurtadan dört gün […]

Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi

Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi

Yumurta Tavuklarının Tüm Dane Tahıl ile Yemlenmesi: Günümüzde yüksek verime ve bunun gerektirdiği yüksek besleme değerine sahip dengeli yem karışımları ile beslenme zorunluluğu olan kanatlı hayvanların, tek bir dane yeme dayalı olarak beslenmesi hiç bir zaman düşünülemeyecek bir gerçektir. Genelde tüm dane olarak kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılması tavsiye edilen yemler tahıllar olup bunlar da temelde […]

Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi

Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi

Yumurta Tavuklarının Yüksek Sıcaklıklarda Beslenmesi: Sıcaklık stresinin tavuklar üzerindeki olumsuz etkileri öteden beri bilinmektedir. Sıcaklık stresine karşı çok çeşitli çözümler önerildiği halde, bunlar içerisinde sadece çevre kontrollü kümeslerin yapımı üzerinde durulmaktadır. Bu durum, konunun tam olarak kavranmadığını göstermektedir. Çünkü, aşırı sıcaklarda tavukların besin madde gereksinimlerine bağlı olarak besleme ve yemleme rejimleri de değiştirilmelidir. Aşırı sıcakların […]

error: Emek Hırsızlığına Hayır !!!
%d blogcu bunu beğendi: