Kanatlılarda Salmonella Hastalığı

Kanatlılarda Salmonella Hastalığı

Salmonellozisten Korunma ve Hastalıkla Mücadele Kanatlılarda Salmonella Hastalığı Uzun yıllardan beri tavuk ve hindi kümeslerinde pullorum hastalığı ve tavuk tifosu ile ilgili kontrol çalışmaları yapılmaktadır. İşletmelerde temel programların uygulanması ile hem tavuk tifosu hem de pullorum hastalığı azaltılmıştır. Bu hastalıklarda en basit uygulamalar, damızlık kümeslerin Salmonella gallinarum ve Salmonella pullorum’danari olarak yetiştirilmesi ve bu sürülerden […]

Tavuklarda Pullorum Hastalığı

Tavuklarda Pullorum Hastalığı

Pullorum Hastalığı Tavuklarda Pullorum Hastalığı 1899’da genç hayvanlarda ölümcül bir septisemi olarak tanımlanan Salmonella pullorum’un sebep olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık önceleri basiller beyaz ishal olarak bilinmekteydi. Hastalık başlıca civcivlerde ve hindi palazlarında görülmekte olup hastalığa sebep olan bakteriler yumurta yoluyla bulaşır (transovaryal). Hastalık ABD’deki NIP gibi hükümet destekli programlarla Avrupa’daki birçok ülke ve Kuzey […]

Tavuklarda Marek Hastalığı

Tavuklarda Marek Hastalığı

MAREK HASTALIĞI Tavuklarda Marek hastalığı (MH) tavukların çok bilinen ve çok incelenen tümoral ve öldürücü bir viral enfeksiyonudur. Bütün dünyada yaygın olan hastalık periferal sinirler, eşeylik organı, iris, iç organlar, kas ve deride lenfoproliferatif sonu oluşan tümorak bozukluklar ve ölüm ile karakterizedir. Türkiye’de de Marek hastalığı ölümler ve verim düşüklükleri ile önemli ekonomik kayıplara neden olmuştur. Marek hastalığı özelliklerde piliçlerde immunosupresif etkisi ile […]

Tavuk Tifosu Hastalığı

Tavuk Tifosu Hastalığı

Kanatlı Tifosu Tavuk Tifosu Hastalığı spesifik etkeni Salmonella gallinarum’dur. Mikroorganizma gram negatif, hareketsiz, sporsuz ve kapsülsüz olup sıvı ve katı besi yerlerinde kolayca üreyebilir. Uygun ortamlarda, katı besi yerlerinde 24 saat içinde gözle görülebilecek büyüklükte (1-2 mm çapında) koloniler meydana getirir. Etkenin izolasyon ve identifikasyonunda, zenginleştirilmiş kanlı agar, Mac Conkey ve EMB agar kullanılır. İdentifikasyonda biyokimyasal […]

Tavuk Vebası-Kuş Gribi Hastalığı

Tavuk Vebası-Kuş Gribi Hastalığı

TAVUK VEBASI (KUŞ GRİBİ) Tavuk Vebası-Kuş Gribi Hastalığı Ülkemizde, ilk kuş gribi vakasına, Balıkesir ili Manyas ilçesinde bulunan ve hayvanların açık alanda beslendiği bir hindi çiftliğinde, yabani kanatlıların göç dönemi olan 2005 yılı ekim ayında rastlanmıştır. Hastalık etkeni H5N1 virüsü Bornova Laboratuvarı tarafından teşhis edilmiş ve İngiltere- Weybridge’de bulunan EU Referans Laboratuvarı’nda doğrulanmıştır. Ülkemizde ikinci […]

Newcastle-Yalancı Tavuk Vebası Hastalığı

Newcastle-Yalancı Tavuk Vebası Hastalığı

Newcastle-Yalancı Tavuk Vebası Hastalığının Tanımı ve Önemi Newcastle-Yalancı Tavuk Vebası Hastalığı işletme sahiplerinin en korktukları hastalıklar arasında yer alır. Kanatlı hayvanlarda oldukça bulaşıcı, ölümle sonuçlanan, solunum, sindirim ve sinir sisteminde bozukluklar meydana getiren viral bir hastalıktır. Zamanında teşhis konarak gerekli önlemler alınmazsa %90-100’e varabilen ölümlere yol açtığından büyük ekonomik zararlara neden olur. İnfeksiyona, tavukların yanısıra hindi, […]

Kanatlı Beslemede Kalsiyumun Önemi Nedir

Kanatlı Beslemede Kalsiyumun Önemi Nedir

Mineral maddeler : Mineral maddeler yem ve vücutta saptanan miktarları dikkate alınarak makro ve mikro olarak sınıflandırılabildikleri gibi organizmada fonksiyonları belirlenen mutlak ekzogan nitelikte olanlarla muhtemelen gerekli olanlar ve tesadüfen bulunanlar olarak da ayrılabilmektedirler. Kalsiyum : Vücutta miktar itibariyle en fazla olan elementtir. Büyüme sürecindeki civcivlerde kalsiyum kemik oluşumuna katılmakla birlikte, yumurta tavuklarında yumurta kabuğunun oluşumunda yer alır. Bu fonksiyonlarının dışında […]