Pazartesi , Haziran 11 2018
Son Dakika
Anasayfa / HAYVANCILIK / Hayvan Besleme

Hayvan Besleme

Mera Besiciliği

Mera Besiciliği

MERA BESİSİNİN ÖNEMİ Mera Besiciliği Besi hayvancılığının en ekonomik şekli yem destekli mera hayvancılığıdır. Yem, hayvan verimliliğini ve fiyatı etkileyen başlıca unsurdur. Bir sığır besisinin yaklaşık % 70-80 toplam girdisini yem oluşturur. Mera besisi ile belirli bir süre yem girdi %’sini azaltmak mümkündür. Meradan yararlanmayı artırmak için; Meralara ve bakımsız …

Devamını oku »

Sığır Besisi

Sığır Besisi

Sığır Besisi Nedir Sığır Besisi’nde besi performansını hesaplamak, besi sonunda elde edilen karlılığın doğru olarak bilinmesi için şarttır. Besi performansı besi süreci boyunca kazanılan ortalama günlük canlı ağırlık artışını ve yemden yararlanmayı ifade etmektedir. Besi süreci boyunca kazanılan ortalama günlük canlı ağırlık artışı besi sonu canlı ağırlıktan besi başı canlı ağırlığın …

Devamını oku »

İneklerde Kızgınlık Belirtileri

İneklerde Kızgınlık Belirtileri

Sığırlarda Kızgınlık Belirtileri İneklerde Kızgınlık Belirtileri kızgınlık dönemine göre farklı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Kızgınlığın belirtileri ise aşağıda sıralanmıştır. Kızgın olan inekler, geceleri ayakta olmayı tercih ederken, gündüzleri de nadiren yatarlar ve ürkütüldüklerinde hemen tepki verirler. Binme hareketi sırasında yerinde durmayan ineklerde esas kızgınlık başlamış sayılmamalıdır. Binme hareketine müsaade etme esas …

Devamını oku »

İneklere Neden Tuz Verilir

İneklere Neden Tuz Verilir

İneklerin Tuz İhtiyacı Nasıl Karşılanır İneklerde  Tuzun Önemi Nedir ? İneklere Neden Tuz Verilir Eksikliği önemli verim kayıplarına sebep olan ve optimum süt üretimi için kritik öneme sahip maddelerden birisi de tuzdur. Tuz sodyum ve klor içerir (NaCl2). Bir başka deyişle tuz gereksinmesi deyince Sodyum ve Klorür gereksinmesinden söz edilmiş …

Devamını oku »

Silo Yemi-SİLAJ Hakkında Bilgi

Silo Yemi-SİLAJ Hakkında Bilgi

HAYVANCILIKTA EKŞİLTİLMİŞ YEM SİLO YEMİ ( SİLAJ ) Hayvansal Üretimde Kullanılan Kaba Yem Kaynakları Silo Yemi-SİLAJ Hakkında Bilgi Günlük yaşamda bir dizi yem kaynağından yararlanılır. Bunlar bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı olabilirler. Ne var ki hayvancılıkta ve hele geviş getirenlerin (sığır, koyun, keçi, manda vb) yemlenmesinde kullanılan yemlerin %90’ını aşan …

Devamını oku »

Büyükbaş Hayvan Yemleme Yöntemleri

Büyükbaş Hayvan Yemleme Yöntemleri

YEMLEME METODLARI Büyükbaş Hayvan Yemleme Yöntemleri Süt sığırlarının yemlenmesinde kaba ve konsantre yemlerin veriliş şekline, verildiği yere göre farklı isimlerle anılan metotlar uygulanır. Bunlardan en çok uygulanılanları aşağıda anlatılmaktadır. İnekleri Barınakta Yemleme: Bu yemleme sistemi yemin tümünün ya da konsantre kısmının barınakta verildiği yemleme şeklidir. Bu sistemin dezavantajları tozuma, yemleme …

Devamını oku »

Kesif Yemler Nasıl Depolanır

Kesif Yemler Nasıl Depolanır

KESİF YEMLERİN DEPOLANMASI Kesif ve Dane Yem Depolarının Özellikleri Kesif Yemler Nasıl Depolanır: Genel olarak kesif ve dane yem depolarının özellikleri;  Yapıların, depolanan ürünün düşey ve yatay basıncına karşı yeterli dayanıklılıkta olması,  Depolanan ürünün kurutulmasının zorunlu olduğu durumlarda gerekli önlemlerin alınmış olması,  Ürünü ambar zararlılarından korumak için …

Devamını oku »

Kaba Yemler Nasıl Depolanır

Kaba Yemler Nasıl Depolanır

KABA YEMLERİN DEPOLANMASI Kaba Yemler Nasıl Depolanır Hayvanları yılın 12 ayında merada otlatmak veya otları biçip getirerek ahırda, gezinme avlusunda hayvanlara yedirmek mümkün olmadığı için yemlerin depolanmasına başvurulur. Kaba Yem Depoları ve Özellikleri Hayvanları yılın 12 ayında merada otlatmak veya otları biçip getirerek ahırda, gezinme avlusunda hayvanlara yedirmek mümkün değildir. …

Devamını oku »

Yem Katkı Maddeleri Nelerdir

Yem Katkı Maddeleri Nelerdir

YEM KATKI MADDELERİNİN TEMİNİ Yem Katkı Maddeleri Nelerdir, Sınıflandırılması ve Özellikleri Yem katkı maddeleri nelerdir, rasyona belli miktarlarda yemin yenmesini teşvik edici ve yeme tat veren maddelerdir. Ayrıca yem katkı maddeleri asıl yemin sindirimi ve absorbsiyonu, hücrelere taşınması, metabolizma işlemlerinin kolaylaşması, büyümeyi hızlandırması ve elde edilen ürünlerin kalitesini yükseltmesi amacıyla kullanılır. …

Devamını oku »

Fabrikasyon Artığı Yem Maddeleri ve Posalar

Fabrikasyon Artığı Yem Maddeleri ve Posalar

FABRİKA ARTIĞI YEM MADDELERİNİN TEMİNİ Fabrikasyon Artığı Yem Maddelerinin Önemi Bu yem grubuna giren ürünler, insan gıdası üretmek amacıyla işlenen maddelerin, işlendikten sonra geriye kalan “artık maddeleridir”. Bu artık maddeler bazen işlenerek bazen de doğrudan hayvan yemi olarak kullanılır veya hayvan rasyonlarına belli oranlarda katılılır. Hayvancılığın sürekli gelişmesi, insanları değişik …

Devamını oku »