Hayvanlarda Kabızlık Hastalığı

Hayvanlarda Kabızlık Hastalığı

Dışkılamanın durması (ileus) ve karın ağrısı Hayvanlarda Kabızlık Hastalığı, İleus diye nitelendirilen dışkılamanın durması (dışkı üretiminin kesilmesi) ve ağrı, özellikle de kolik (gaz sancısı) belirtileri karın bölgesindeki çeşitli rahatsızlıklar sırasında görülür. Bunların neye bağlı olarak ortaya çıktıkları belirlenince sebepleri ve mekanizmaları tedavi edilir. Söz konusu rahatsızlıklara her yaştan sığırda ve her tür işletmede rastlanır. Genellikle […]

Hayvanlarda Kış Dizanterisi Hastalığı

Hayvanlarda Kış Dizanterisi Hastalığı

Kış Dizanterisi (Kanamalı Kış Bağırsak Enfeksiyonu) Hayvanlarda Kış Dizanterisi Hastalığı bir tür coronavirüs’ün yol açtığı kış dizanterisi, bazen kanamalı olan bir ishalle karakterize, son derece bulaşıcı ve yetişkin sığırları soğuk mevsimde yakalayan bir hastalıktır. Hayvanlarda Kış Dizanterisi Hastalığı Sebepleri ve risk faktörleri Kış dizanterisine özgü coronavirus (Coronaviridae familyasından bir virüs), yine sığırlarda tanımlanmış diğer coronaviruslerden […]

Hayvanlarda Paratüberküloz Hastalığı

Hayvanlarda Paratüberküloz Hastalığı

Paratüberküloz Hayvanlarda Paratüberküloz Hastalığı, Johne hastalığı veya paratüberküloz enteritis de denilen paratuberküloz, Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (Map.) adlı bir mikobakterinin yol açtığı bir enfeksiyon hastalığıdır. Yetişkin sığırlar, dışkı yoluyla birtakım basiller yayabildikleri uzun bir kuluçka döneminin ardından, süreğen bir ishale tutulurlar ve belirgin şekilde zayıflarlar. Paratübertkülozun sebep olduğu yüksek ekonomik kayıp, hasta sürülerin sağlıklarına kavuşturulması için […]

Hayvanlarda Kıl Kurdu HastalığıHayvanlarda Kıl Kurdu Hastalığı

Hayvanlarda Kıl Kurdu Hastalığı

Karın ve bağırsaklara yerleşen strongyloidler (kıl kurtları) Hayvanlarda Kıl Kurdu Hastalığı Sebepleri, belirtileri ve risk faktörleri Hayvanlarda Kıl Kurdu Hastalığı Pek çok yuvarlak kurt veya nematod türü sığırlara geçerek onları hasta edebilir (tablo 29.1). Bu kurtların çoğu, hastalık yapıcı larva evresindeyken, sığırlar tarafından otlaklarda yutulur. Sığıra geçen bu larvalar hayatlarını sürdürerek, hayvanın bir veya birden […]

Sığırlarda Paramphistomum Hastalığı

Sığırlarda Paramphistomum Hastalığı

Paramphistomum Sığırlarda Paramphistomum Hastalığı, bir trematoda bağlı paraziter bir hastalıktır: Paramphistomum daubneyi (bazen işkembe kurdu da denir) halkalı olmayan, huni şeklinde, canlı formda pembemsi renkte bir tür yassı kurttur. Bu parazitlerin, suda yaşayan karından bacaklı canlıları da devreye sokan yaşam döngüsü, büyük karaciğer kurdunun yaşam döngüsüyle örtüşür. Sığırlarda Paramphistomum Hastalığı Sebepleri ve risk faktörleri Bu […]

İneklerde İshal Hastalığı

İneklerde İshal Hastalığı

Genç ve Yetişkin Sığırlarda İshal İneklerde İshal Hastalığı, anormal bir şekilde aşırı sıvı halde dışkı çıkışıyla tanımlanır (kuru madde oranı % 20’den az). İshal pek çok hastalığın ortak belirtisidir. İshalin sebeplerinin tanımı için, ishalin ortaya çıkış şartları, klinik muayene sonuçları ve laboratuar araştırmaları üzerinde analiz ve sentez çalışmaları yapılmalıdır. İshale ayırt edici tanım koymak kolay […]

Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı

Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı

Koksidiyoz Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı, Eimeria cinsinden özellikle Eimeria bovis ve Eimeria zuernii tek hücrelilerin yol açtığı paraziter hastalıklardır. Bu parazitler hayvanın bağırsaklarında çoğalır ve buzağılarla danalarda bazen kanlı ve ciddi ishallere, büyüme bozukluklarına ve seyrek olarak da sinirsel bozukluklara sebep olurlar. Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı Sebepleri Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı Parazitler ve yaşam döngüleri Koksidiumlar konakladıkları canlıya […]