Besi Rasyonlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Besi Rasyonlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Rasyon Nedir ? Yem formülasyonu anlamında kullandığımız “rasyon” sözcüğü, aslında “oran” demektir. Eğer hayvanlara verilen yem belirli oranlara uyuyorsa, iyi bir rasyon yapılmış olur ve buna RASYON denir. Oran deyince; kaba yemin kesif yeme oranı, kalsiyumun fosfora oranı, enerjinin proteine oranı akla gelebilir. Ancak; rasyonun doğru olması yani oranların tam olarak tutturulması yeterli değildir. Yemin […]

Sığırlarda Tüberküloz Hastalığı Nedir

Sığırlarda Tüberküloz Hastalığı Nedir

Sığırlarda Tüberküloz Hastalığı Nedir • Hastalığın başta sığır (Mycobacterium bovis),kanatlı (M.avium),ve insanlarda (M.tuberculosis)olmak üzere 3 tipi vardır. • Bunlar içersinde M.bovis sığırlar için en patojen tür olup,hayvan larda görülen tuberkülozun esas nedenidir. • M.bovis;kısa, ince, çubuk formunda 2.5 mikron uzunluğunda ve yaklaşık 0.3 mikron eninde bir bakteridir. • Etken aside dirençli olup,kuvvetli asitlerle dekolarize olmadığın dan dolayı, boyamada genelde […]

Hayvanlarda Karın Şişmesinin Geleneksel Yöntemlerle Tedavisi

Hayvanlarda Karın Şişmesinin Geleneksel Yöntemlerle Tedavisi

Hayvanlarda Karın Şişmesinin Geleneksel Yöntemlerle Tedavisi Hayvanda karın şişkinliğini gidermek için bazı uygulaması kolay yöntemler halk arasında bilinmektedir. Bunlardan birisi Kahramanmaraş’ta üreticiler, köylüler tarafından uygulanmaktadır. Bu bölgede ve Küçük Asya’da doğal olarak yetişen Lübnan sediri ağacı (Kahramanmaraş’ta   KAMALAK   deniliyor).   Cedrus libani Loud = (C. libanotica Link) bu amaçla kullanılmaktadır. Cedrus libanotica Toros ve Antitoroslarda denizden 1300-2000 […]

Buzağılayan İneklerde İştahsızlık Problemi Nasıl Çözülür

Buzağılayan İneklerde İştahsızlık Problemi Nasıl Çözülür

BUZAĞILAYAN İNEKLERDE İŞTAHSIZLIK Türkiye’de süt sığırcılığı yapan yetiştiricilerin bir çoğu doğuma hazırlanan ve buzağılayan ineklerinin davranışı ve beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Bu bağlamda, laktasyonun son dönemi ve kuru dönemde yapılan hatalı uygulamalar ve beslemeden kaynaklanan olumsuz etkilerin buzağılama sonrası ortaya çıkması ile yetiştiriciler maddi ve manevi sıkıntıya girmektedirler. Diğer yandan, çok sayıda ineğin […]

Süt İneği Ahırları Nasıl Olmalıdır

Süt İneği Ahırları Nasıl Olmalıdır

Süt İneği Ahırları Nasıl Olmalıdır ve Özellikleri İnekler Kaç Derece Sıcaklığa Kadar Rahat Ederler Kapalı ve sıcak ahırlar, ineklerin her gün bakımı ve sağımı ile ilgilenen yetiştiricisi için özellikle soğuk mevsimlerde oldukça rahat gelmektedir. Ancak, ineklerin bu konuda aynı fikirde olmadıkları söylenemez. Yetiştiricinin çalışırken üşüdüğü bir ahırda ineklerin oldukça rahat oldukları gözlenir. Bunun nedeni, ineklerin […]

Süt Sığırlarında Dış Yapıya Göre Seçim

Süt Sığırlarında Dış Yapıya Göre Seçim

Süt Sığırlarında Dış Yapıya Göre Seçim Nasıl Yapılır Doğrusal (Linear) Tanımlama : –          İnekler iyi yada kötü olarak değerlendirilmez, dış görünüş bakımından mevcut durum ortaya konur. Amaç, hayvanın değerlendirilmesi, puan verme değil tanımlanmasıdır. –          Bu yöntem, boğaların kızlarının dış görünüşüne bakarak o boğanın döllerinin dış görünüş özelliklerinin tespitinde kullanılır. –          Yöntemin bir diğer kullanım alanı, […]

Buzağıları Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme

Buzağıları Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme

Süt Veya Süt İkâme Yemi İle Besleme Buzağı beslenmesindeki devamlılık önemlidir. Sütle besleme dönemi sırasında optimum buzağı performansını kontrol etmek için birkaç faktöre gerek vardır. Bunlar: · Yem olarak kullanılan ürünün tipi (süt veya süt ikâme yemi), · Besleme süresi ve besleme sıklığı, · Her öğünde verilen miktar, · Sütün ısısı. Süt memeli bebeklerinin ilk […]

Hayvan Nakillerinde Yapılması Gereken İşlemler

Hayvan Nakillerinde Yapılması Gereken İşlemler

HAYVAN HAREKETLERİ Salgın ve paraziter hastalıklar ülke içinde çeşitli nedenlerle hayvan hareketlerinin tam olarak kontrol edilememesinden diğer bölgelere sıçramakta ve gerek ülke ekonomisi, gerekse yetiştiricilerimiz açısından önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Ülkemizde hayvan hareketleri ile salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla. 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu, yönetmeliği ve talimatları çıkartılmıştır. MENŞE […]

İneklerde Önemli İç ve Dış Parazit Tedavi Yöntemleri

SIĞIRLARDA ÖNEMLİ İÇ VE DIŞ PARAZİTLER Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli yada geçici olarak yaşayıp beslenen diğer canlılara parazit denir. Bunlara asalak adı da verilir. Hayvanlarımızın da parazitleri vardır. Bu parazitler, sığırlarımızın vücudunun içinde veya dışında yerleşip, onların vücudundan beslenirler. Hayvanların verimlerini düşürürler, onları kansız, cansız bırakırlar. Bu zararlılar iç ve dış parazitler olarak […]

Süt İneklerinde Kızgınlık ve Suni Tohumlama

Süt İneklerinde Kızgınlık ve Suni Tohumlama

SÜT İNEKLERİNDE ÜREME ve DÖL VERİMİ Bir süt sığırı işletmesinde her inekten yılda bir yavru almak amaçlanmalıdır. Aksi halde karlılık düşecektir. KIZGINLIK NEDİR? Kızgınlık, düve ve ineklerin çiftleşme isteği göstermeleridir. Bu durumdaki hayvanlara boğasak veya örsek de denir. Kızgınlık süresi ortalama 14-18 saat devam eder ve hayvan gebe kalmazsa 18-24 gün arasında değişmek üzere, ortalama […]

error: Emek Hırsızlığına Hayır !!!
%d blogcu bunu beğendi: