Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı Hakkında Bilgi

Kanatlılarda Enerji İhtiyacı : Hayvanların besin maddeleri gereksinmeleri arasında ENERJİ tek başına nicel bakımından en büyüğünü ve en önemlisini teşkil etmektedir. Günümüzde kullanılan rasyonlarda toplam gider yönünden birinci sırayı enerji almakta onu sırasıyla protein, mineraller, vitaminler ve diğerleri izlemektedir. Hareket, tenefüs, dolaşım, emilme, üreme ve üretim ile vücut ısısının sabit tutulması gibi tüm biyolojik olaylar enerjiyi gerektirmektedir. Enerji üretimi; besin maddelerindeki […]

Kanatlıların Su Tüketimi Hakkında Bilmedikleriniz

Kanatlıların Su Tüketimi Hakkında Bilmedikleriniz

Kanatlıların Su Tüketimi Hakkında Bilmedikleriniz Tavuklar İçin Su: Yumurtadan yeni çıkan bir civcivin vücudunda %70 oranında bulunan su ergin bir hayvanın vücudunda %55-52 düzeyindedir. Civcivler yumurtadan çıkar çıkmaz su içebilirler. İlk birkaç hafta içersinde eğer ekonomik ise yağsız süt veya süt+su karışımı verilebilir. Sıcak havalarda kümeste bulunan suyun serin, soğuk havalarda ise kümeste bulunan suyun ılık olması uygundur (ll- […]

Koyunların Koça Gelmesi İçin Yapılması Gerekenler

Koyunların Koça Gelmesi İçin Yapılması Gerekenler

ÜREME MEVSİMİ DIŞINDA ÖSTRUSUN UYARILMASI VE SENKRONİZSYONU Koyunların Koça Gelmesi İçin Yapılması Gerekenler Gebelik sürecinin 150 gün kadar olması nedeniyle, koyun ve keçilerin yılda birden fazla yavru verebilmesi olasıdır. Mevsimsel anöstrus yüzünden, ılıman iklimli bölgelerde baharda doğum yapan hayvanlar, sonbahara kadar siklik değillerdir, bu nedenle yılda bir tane yavru alınması olasıdır. Eğer her iki tür anöstrus […]

Koyun Ve Keçilerde Progesteronların Kullanımı

Koyun Ve Keçilerde Progesteronların Kullanımı

ÜREME MEVSİMİNDE ÖSTRUSUN SENKRONİZSYONU Üreme mevsimi içinde progesteron, PGF2α, PMSG, GnRH, LH ve FSH hormonlarının farklı sürede, ayrı veya birlikte kullanımına dayalı protokoller kullanılmaktadır. Koyun Ve Keçilerde Progesteronların Kullanımı Progesteron preparatları küçük ruminantlarda östrus senkronizasyonu amacıyla mevsim içinde ve dışında kullanılabilir. Progeteron kaynağı genellikle 9 ila 19 gün kullanılarak, folliküler gelişimi desteklemek için FSH etkili […]

Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Koyun ve Keçilerde Silaj Kullanabilir miyiz

Koyun ve Keçileri Slaj ile Beslemenin Riskleri Keçiler vahşi ortamlarında oldukça seçici bir beslenme davranışı gösterirler, her şeyi yemezler. Keçilerin doğal ortamlarında tükettikleri yemler mevsime bağlı olarak yem kalitesi bakımından sürekli bir değişkenlik göstermektedir. Silaj özellikle verimde süreklilik istenen durumlarda çok iyi alternatif bir yem maddesidir. Silaj ile besleme genellikle güvenli olmasına rağmen bazı riskleri […]

Keçilerde Kaba Yem Kalitesi Nasıl Olmalı

Keçilerde Kaba Yem Kalitesi Nasıl Olmalı

Keçilerde Kaba Yem Kalitesi Nasıl Olmalı Keçilerin rasyonlarında iyi kaliteli çayır kuru otları gibi kaba yem kaynaklarının yanı sıra otlatıldıkları alanlarda ince dal ve yapraklar gibi odunumsu bitkisel materyallerde bulunabilir. Keçiler kaba yemleri kompleks bir karbonhidrat yapıda olan selüloz kaynağı olarak kullanırlar. Aynı zamanda bu selüloz kaynakları keçi rumenin sağlıklı bir şekilde çalışması ve rumen mikroorganizmalarının […]

Besi Rasyonlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Besi Rasyonlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Rasyon Nedir ? Yem formülasyonu anlamında kullandığımız “rasyon” sözcüğü, aslında “oran” demektir. Eğer hayvanlara verilen yem belirli oranlara uyuyorsa, iyi bir rasyon yapılmış olur ve buna RASYON denir. Oran deyince; kaba yemin kesif yeme oranı, kalsiyumun fosfora oranı, enerjinin proteine oranı akla gelebilir. Ancak; rasyonun doğru olması yani oranların tam olarak tutturulması yeterli değildir. Yemin […]

Sığırlarda Tüberküloz Hastalığı Nedir

Sığırlarda Tüberküloz Hastalığı Nedir

Sığırlarda Tüberküloz Hastalığı Nedir • Hastalığın başta sığır (Mycobacterium bovis),kanatlı (M.avium),ve insanlarda (M.tuberculosis)olmak üzere 3 tipi vardır. • Bunlar içersinde M.bovis sığırlar için en patojen tür olup,hayvan larda görülen tuberkülozun esas nedenidir. • M.bovis;kısa, ince, çubuk formunda 2.5 mikron uzunluğunda ve yaklaşık 0.3 mikron eninde bir bakteridir. • Etken aside dirençli olup,kuvvetli asitlerle dekolarize olmadığın dan dolayı, boyamada genelde […]

Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Koyunlarda Çıban, Cırtlak ve Çatlak Hastalığı

Koyunlarda Kazeöz Lenfadenitis Hastalığı Kazeöz lenfadenitis (CLA) koyun ve keçilerde Corynebacterium pseudotuberculosis (C. pseudotuberculosis) tarafından oluşturulan, lenf yumrularında ve iç organlarda apse şekillenmesi ile karakterize kronik seyirli bir enfeksiyondur. Enfeksiyon, eksternal ve viseral (internal) olarak iki formda tanımlanmış; eksternal formda yüzeysel lenf yumrularının, viseral formda ise iç organlar ile bunlara ait lenf yumrularının etkilendiği kaydedilmiştir. Eksternal […]

Yavru Köpek Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli

Yavru Köpek Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli

Yavru seçerken nelere dikkat edilmelidir? Satın alınan yavru, tercihen 2-3 aylık olmalıdır. Çok daha küçük veya büyük olmamalıdır. Bunun bir kaç sebebi vardır: Öncelikle, yavru ilk 2 ayda içmesi mecbur olan anne sütünü emmiştir. Bu yavrunun sağlıklı ve hastalıklara dayanıklı olacağına işaret eder. Yavrunun üzerinde aranan ırk vasıfları, yeni doğmuş, gözü açılmamış bir yavruda görülmez. […]

error: Emek Hırsızlığına Hayır !!!
%d blogcu bunu beğendi: