Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı

Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı

Koksidiyoz Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı, Eimeria cinsinden özellikle Eimeria bovis ve Eimeria zuernii tek hücrelilerin yol açtığı paraziter hastalıklardır. Bu parazitler hayvanın bağırsaklarında çoğalır ve buzağılarla danalarda bazen kanlı ve ciddi ishallere, büyüme bozukluklarına ve seyrek olarak da sinirsel bozukluklara sebep olurlar. Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı Sebepleri Buzağılarda Koksidiyoz Hastalığı Parazitler ve yaşam döngüleri Koksidiumlar konakladıkları canlıya […]

Yeni Doğan Buzağılarda İshal

Yeni Doğan Buzağılarda İSHAL

Yeni Doğmuş Buzağıda İshal Yeni Doğan Buzağılarda İshal (doğumu izleyen ilk 4 hafta içerisinde) görülen ishaller pek çok risk faktörüne dayanır, bunların arasında en önemlileri: Virüslere (rotavirus, coronavirus, BVD), bakterilere (E. Coli, Salmonella) ve parazitlere (Cryptosporidium) bağlı enfeksiyon ajanları; Pasif bağışıklığın anneden yavruya aktarılmasındaki herhangi bir eksiklik; Hayvanların yetiştirildikleri işletme ile ilgili başta barınaklar olmak […]

Hayvanlarda Nekrobasillozis Hastalığı

Hayvanlarda Nekrobasillozis Hastalığı

Nekrobasillozis Hayvanlarda Nekrobasillozis Hastalığı veya Nekrotik stomatitis ya da çıban denilen hastalık. Açık bir yaraya hayvan dışkılarının karıştığı yığınlar veya gübrelik gibi sağlıksız ortamlarda sık rastlanan ipliksi (filamentöz) veya çubuksu anaerobik bir bakteri türü olan Fusobacterium necrophorum’un bulaşmasıyla ortaya çıkar. Hastalık çoğunlukla kötü hijyen şartlarıyla birlikte görülür. Deride veya mukozada ortaya çıkan hastalık (foto 13.1’den […]

Hayvanlarda Aktinobasilloz Hastalığı

Hayvanlarda Aktinobasilloz Hastalığı

Aktinobasilloz veya Tahta Dil Hastalığı Hayvanlarda Aktinobasilloz Hastalığı Sebepleri ve risk faktörleri Hayvanlarda Aktinobasilloz Hastalığı İlk kez 1901 yılında tanımlanan aktinobasilloz, hayvanların ağız boşluğuna ve işkembesine yerleşerek ortak yaşayan, Grampolimorf basil Actinobacillus lignieresii adlı bir toprak bakterisinin yol açtığı süreğen (kronik) bir enfeksiyon hastalığıdır. Hayvanlarda Aktinobasilloz Hastalığı Belirtileri Bakterinin dilde veya ağız boşluğunda var olan […]

Hayvanlarda Stomatitis Hastalığı

Hayvanlarda Stomatitis Hastalığı

Stomatitis Papulosa Hayvanlarda Stomatitis Hastalığı Sebepleri ve risk faktörleri Hayvanlarda Stomatitis Hastalığı Bulaşıcı sığır stomatitis papulosa iyi huylu viral bir hastalıktır. Özellikle burun ucunda, dudaklarda, diş eti kıvrımında, dilde ve damakta görülen, hızla yayılıcı veya aşındırıcı eğilimli ağız lezyonlarıyla kendini gösterir. Daha çok genç hayvanları etkileyen ve insana da bulaşabilen bir hastalıktır. DNA’sı yalancı sığır […]

Hayvanlarda Şap Hastalığı

Hayvanlarda Şap Hastalığı

Şap hastalığı Hayvanlarda Şap Hastalığı hayvanlar arasında en bulaşıcı nitelikli hastalıktır. Hastalık ajanı Şubat 2001 yılında İngiltere topraklarına girince, yalnızca birkaç hafta içinde, 2000 odağı kapsayan majör nitelikli bir salgına sebep olmuştu. Sığırları olduğu gibi domuzları, koyunları ve keçileri de etkileyen bir virüsün yol açtığı şap hastalığı hayvanlarda yüksek zafiyete sebep olsa da ölüm oranı […]

Hayvanlarda Q Ateşi Hastalığı

Hayvanlarda Q Ateşi Hastalığı

Q Humması Hayvanlarda Q Ateşi Hastalığı (ya da Query Fever, yani Sebebi Bilinmeyen Ateş), Coxiella burnetii bakterisinin yol açtığı ve sığırlarda klinik olarak üreme bozukluklarına sebep olan bir hastalıktır: Yavru atma, ölü doğum, rahim iltihabı ve kısırlık. Ama öte yandan, çok sık görüldüğü üzere, hastalığın hiçbir belirtisi yoktur. Q ateşinin önemi, geviş getirenlerin sağlığı üzerinde […]